Κοινοποίηση μελέτης για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

2 Min Read

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) ανταποκρινόμενη στο αίτημα που υποβλήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, κ. Αδαμόπουλο (υπ’ αριθμ. 51966/825 (20-4-2016)), σύστησε άμισθη ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη «Μελέτη για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Η ομάδα εργασίας ερεύνησε και μελέτησε μια σειρά από δημόσια ακίνητα τα οποία πληρούν κατά τεκμήριο ορισμένα βασικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη δυνατότητα του κάθε κτιρίου να φιλοξενήσει μια υπηρεσία άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος, τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και την κατά το δυνατόελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών και πρακτικών εμποδίων για την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταφοράς-μετακίνησης.

- Advertisement -

Στο κείμενο παρουσιάζονται προτάσεις για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς που σήμερα στεγάζονται σε ιδιωτικά ακίνητα, ενώ συγχρόνως γίνεται και μια εκτίμηση κόστους-οφέλους που προκύπτει συνολικά. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους, σχετιζόμενους με το θέμα, φορείς και αναμένονται οι σχετικές παρατηρήσεις τους.

Στόχος της μελέτης αποτελεί η αξιοποίηση και συντήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ακίνητων.  Η επιλογή των υπηρεσιών που προτείνεται από την ομάδα εργασίας να μεταστεγαστούν στο κάθε ακίνητο δεν είναι δεσμευτική και δεν αποτελεί μονόδρομο. Αν και εφόσον οι φορείς που εμπλέκονται έχουν διαφορετικές προτάσεις, τότε η παρούσα μελέτη δύναται να τροποποιηθεί στους ίδιους πάντα κατευθυντήριους άξονες.

Με την παρούσα, σας κοινοποιείται το πλήρες κείμενο της εργασίας προς ενημέρωση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τα μέλη της ομάδας εργασίας. Το πλήρες κείμενο της εργασίας είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ (http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2016/09/meleti-gia-dimosia-ktiria-paradoteo.pdf).

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
Μοιραστείτε την είδηση