Κοιλάδα Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Συνάντηση Θεοδουλίδη με Κεραμέως και Μουσουρούλη Παιδείας και τον επικεφαλής της επιτροπής για τη Δίκαιη Μετάβαση

1 Min Read

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) κ. Κωστή Μουσουρούλη.

Στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί στην Υπουργό το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου, να τονιστεί o σημαίνων ρόλος του ενόψει της μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή και να τεθεί το αίτημα ενεργοποίησης της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης.

- Advertisement -

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν εμβληματικές δράσεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου Master Plan όπως η Κοιλάδα Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας, για την οποία ήδη προετοιμάζονται οι πρώτες ενέργειες υλοποίησής της, η συμμετοχή του στο σχέδιο επανακατάρτισης του προσωπικού που είναι εξειδικευμένο σε δραστηριότητες συναφείς με την οικονομία γύρω από το λιγνίτη, καθώς και οι προτάσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης του ΣΔΑΜ προς τους φορείς του Δημοσίου.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην κομβικής σημασίας περίοδο για την περιοχή, αναπτύσσει με συντεταγμένες κινήσεις σχεδιασμό, επιδιώκοντας η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο να καταστεί το δυνατότερο δίκαιη για τη Δυτική Μακεδονία. Στον άξονα αυτό, θα προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες.

 

Μοιραστείτε την είδηση