«Κοζάνη 2020+»: Συνεργασία Δήμου Κοζάνης και φορέων για την αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής

2 Min Read

Ένα φιλόδοξο project με τίτλο «Κοζάνη 2020+» ξεκινούν ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και την ΑΝΚΟ.

Η σχετική προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Δευτέρας, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη και του Προέδρου του ΤΕΙ Νίκου Ασημόπουλου.

Στόχος της συνεργασίας σύμφωνα με την προγραμματική η «επίτευξη του οράματος που είναι η ανάδειξη του Δήμου Κοζάνης σε πρότυπο Δήμο σε εθνικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, τις πράσινες πολιτικές, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τις καινοτόμες και ευφυείς πρακτικές στην καθημερινότητα του δημότη».

Οι επιμέρους στόχοι της συνεργασίας είναι:

  • Διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Δήμου που θα ευνοεί επενδυτικές πρωτοβουλίες ικανές να συμπληρώσουν και (αν χρειαστεί) να υποκαταστήσουν παραδοσιακές δραστηριότητες που βρίσκονται σε αποδρομή, αμβλύνοντας τις τοπικές επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης.
  • Βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του.
  • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικών δομών και υποδομών στη συγκυρία των επερχόμενων αλλαγών και διασφάλιση πολιτικής Πράσινων Προμηθειών με όρους διαφάνειας.
  • Προώθηση των αναγκαίων χωρικών ρυθμίσεων και διαχείριση της κυκλοφορίας με ολοκληρωμένο τρόπο.
  • Παραγωγή και διαχείριση Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Αξιοποίηση του επερχόμενου θεσμικού πλαισίου των Ενεργειακών Συνεταιρισμών
  • Άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διαδημοτικό επίπεδο
Μοιραστείτε την είδηση