Κοζάνη: Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους

1 Min Read

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε για τα περιοριστικά μέτρα στη περιοχή είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται:

- Advertisement -

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

3. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση