Κοζάνη Τόπος Να Ζεις: Η Δημοτική περιουσία απαιτεί καλύτερη και πιο ορθολογική διαχείριση από την τριανδρία της Δημοτικής Αρχής

4 Min Read

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης με τα θέματα του να συμπεριλαμβάνουν  πέραν των άλλων και την δεύτερη φουρνιά παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πιο συγκεκριμένα συζητείται η παραχώρηση-εκμίσθωση 2.140 στρεμμάτων εκ των οποίων 323 στρέμματα στην ΤΚ Αλωνακίων, 1.516 στρέμματα στην ΤΚ Σιδερών, 221 στρέμματα στην ΤΚ Λιβερών και 80 στρέμματα στην ΤΚ Μαυροδεντρίου. Η συνέχιση του στρεβλού αυτού μοντέλου “ανάπτυξης” από την τριανδρία της Δημοτικής Αρχής ήταν αναμενόμενη και είχε επισημανθεί από την Δημοτική Κίνηση κατά την προηγούμενη συζήτηση περί φωτοβολταϊκών πάρκων χωρίς φυσικά οι ενστάσεις μας να γίνουν αποδεκτές. Η τακτική της «σαλαμοποίησης», με την έγκριση κάθε φορά και μιας μεμονωμένης εγκατάστασης χωρίς, ως Δήμος, να έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα της ποσότητας και το μέγεθος των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που «αντέχει» κάθε Δημοτική Ενότητα, οφείλει να σταματήσει!

- Advertisement -

Η Δημοτική αρχή δυστυχώς έχει πλέον διαμορφώσει ένα δεδικασμένο που πολύ δύσκολα ανατρέπεται και προχωράει σε παραχωρήσεις-εκμισθώσεις έναντι ευτελούς τιμήματος δημοτικής περιουσίας  δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και αποκλεισμού άλλων ενδιαφερόμενων που θα επιθυμούσαν να επενδύσουν στον τόπο τους είτε σε φωτοβολταϊκά είτε σε άλλη μορφή οικονομικής δραστηριότητας παράγοντας προστιθέμενη αξία για τους ίδιους αλλά και για την τοπική οικονομία. Η συνέχιση αυτής της τακτικής δείχνει ακόμη χειρότερη αν λάβουμε υπόψη ότι σε παρόμοια αιτήματα παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων έχουν αντιτεθεί αρκετοί Δήμοι της Περιφέρειάς μας αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

Και πράγματι είναι ευτελές το τίμημα των 25 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως που αποφάσισε ως ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας η πλειοψηφία των τριών παρατάξεων στην οικονομική επιτροπή. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι οι τρέχουσες τιμές ενοικίασης ιδιωτικών χωραφιών για φωτοβολταϊκά πάρκα είναι περίπου στα 200 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως τότε αυτή η απόφαση αποτελεί πρόκληση για το κοινό αίσθημα. Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Κίνησης στην οικονομική επιτροπή διαφώνησαν τόσο ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής όσο ως και προς τους όρους της διακήρυξης και τους καταψήφισαν προτείνοντας το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς να οριστεί στο ποσό των 200 € ετησίως ανά στρέμμα αλλά και να συμπεριληφθεί στις διακηρύξεις το σύνολο των ανταποδοτικών που προβλέπονται από τον νόμο ή τα έχουν υποσχεθεί προφορικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων εταιριών. Οι παρατηρήσεις μας αυτές δυστυχώς δεν λήφθηκαν υπόψη.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» στηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και την επιχειρηματικότητα ως κύριο μοχλό ανάπτυξης και μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και γι΄ αυτό προτείνει τα παρακάτω ως ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων σε δημοτικές εκτάσεις:

  1. Χαρτογράφηση όλων των εκτάσεων οι οποίες έχουν εκμισθωθεί ή πρόκειται να εκμισθωθούν από Δήμο και Δημόσιο καθώς και δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου από το Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα ανά Δημοτική Ενότητα.
  2. Εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με τη ΡΑΕ για τη φέρουσα ικανότητα και τον κορεσμό της περιοχής ανά Δ.Ε. και τις επιπτώσεις από την μαζική έγκριση Φ/Β.
  3. Εκπόνηση στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης της περιοχής μας με διαδικασίες ανάλογες αυτών που προβλέπονται στο Master Plan των λιγνιτικών περιοχών, Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλες τις Δ.Ε. του Δήμου και καθορισμό χρήσεων γης.
  4. Μετά τα παραπάνω για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκων, προτεραιότητα να δοθεί σε Ενεργειακές Κοινότητες του Δήμου και των Δ.Ε. με την συμμετοχή των κατοίκων.
  5. Πάγωμα οποιασδήποτε εκμίσθωσης μεγάλων εκτάσεων, μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των παραπάνω σημείων.

 

Για τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις»

Μοιραστείτε την είδηση