Κοζάνη Τόπος Να Ζεις: Νέες μεγάλες εκτάσεις παραχωρούνται για φωτοβολταϊκά στον Δήμο Κοζάνης

4 Min Read

Σε συνέχεια δημοσιεύματος του Πρωινού Λόγου σχετικά με την μελλοντική εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων στη θέση ¨Πλάτανος¨ στην Τ.Κ. Οινόης, αλλά και των αντιδράσεων των κατοίκων της Τ.Κ. Μεσιανής του Δήμου Σερβίων σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων σε δασική έκταση στη θέση «Μάνα νερού», η Δημοτική Κίνηση προχώρησε σε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες εκτάσεις στα όρια του Δήμου Κοζάνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την Επιτροπή Δασολογίου, ενεργώντας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ως δασικές ή χορτολιβαδικές μετά από αίτημα εταιριών έτσι ώστε να προχωρήσουν στην κατασκευή φωτοβολταικών πάρκων ενιαίων ή κατατμημένων. Σε αυτήν την διαδικασία και παρά το γεγονός ότι οι εκτάσεις είναι εντός ορίων του Δήμου μας από τον Νόμο δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα αυτές οι εκτάσεις και ο αντίστοιχος σχεδιασμός να είναι άγνωστοι στον Δήμο και στους πολίτες και να μην υπάρχουν κανενός είδους ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» επιδεικνύοντας υπεύθυνη στάση πρότεινε τα ευρήματα της έρευνας αυτής να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι και να αποφασιστεί από το ανώτερο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού του Δήμου μας, εάν πρέπει ο Δήμος να προβεί σε ενέργειες προασπίζοντας τα έννομα συμφέροντά του, αφού με αυτές τις αποφάσεις ανοίγει ο δρόμος για νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταικών πάρκων έκτασης 6.775 στρεμμάτων!

Δυστυχώς το αίτημά μας απορρίφθηκε, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση κατά τη γνώμη μας, από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των συμπολιτών μας κοινοποιούμε το αίτημα, όπως αυτό κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού θέματα τόσο σοβαρά οφείλουν να αναδεικνύονται και όχι να παραβλέπονται με τυπικές δικαιολογίες.

  Προς:       

1.       κα Τουμπουλίδου Νούλα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2.       Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Συζήτηση κατεπείγοντος θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 17-3-2021

 Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σε συνέχεια αποφάσεων της Επιτροπής Δασολογίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ειδικότερου χαρακτηρισμού έκτασης  παρατηρούμε ότι μετά από αίτημα εταιριών μεγάλες εκτάσεις εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης χαρακτηρίζονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι δημόσιες με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επίσημα η άποψη του Δήμου Κοζάνης.

Παρακαλούμε να εισαχθεί ως κατεπείγον προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17-3-2021 θέμα σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Κοζάνης αναφορικά με την χρήση των παρακάτω δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα.

α/α Εταιρεία Τοποθεσία Δασικά (στρέμματα) Χορτολιβαδικά (στρέμματα) Απόφαση Επιτροπής Ημερομηνία Απόφασης
1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 Ανθότοπος-Σιδερά 2.762,96 15,02 29 του 2020 30/7/2020
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 Σιδερα – Λιβερά 708,46 637,879 30 του 2020 30/7/2020
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 Πτελέα – Οινόη 839,066 0 45 του 2020 9/12/2020
4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 Σιδερά – Ποντοκώμη 518,001 23,982 1 του 2021 2/2/2021
5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5 Οινόη 128,785 0 2 του 2021 2/2/2021
6. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 Κοζάνη-Εορδαία 1.141,53 0,00 4 του 2021 2/2/2021
ΣΥΝΟΛΟ 6.098,80 676,88    

 

Το κατεπείγον του αιτήματός μας έγκειται στο γεγονός ότι η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων για τις περιπτώσεις 4, 5 και 6 λήγει την Παρασκευή 19/3/2021, αφού σύμφωνα με τις αποφάσεις «Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών.»

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Κοζάνη 16/03/2021

Με τιμή

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Μοιραστείτε την είδηση