Κοζάνη Τόπος Να Ζεις : Προσφυγή για την ακύρωση 25 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

3 Min Read

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» σε συνέχεια της συζήτησης που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου στις 11-3-2021 σχετικά με το ενδεχόμενο παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης λόγω εμπλοκής, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, των κυρίων Μαλούτα, Μιχαηλίδη, Μαγγιρίδη και Σημανδράκου των ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων με επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κοζάνης στον τομέα των φωτοβολταϊκών, κατέθεσε στις 30-3-2021 προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με αίτημα την ακύρωση 25 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που αφορούν την εκμίσθωση συνολικά 2,92 χιλιάδων στρεμμάτων δημοτικών εκτάσεων στο Μαυροδέντρι, στα Κοίλα και στα Σιδερά Κοζάνης. Η εκμίσθωση έχει πραγματοποιηθεί σε εταιρίες στις οποίες εμφανίζεται ως διαχειριστής, μοναδικός εταίρος ή εγγυητής ο κ. Πετρόχειλος. Τις συγκεκριμένες αποφάσεις υποστήριξε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Μαλούτας και υπερψήφισαν οι κύριοι Μιχαηλίδης, Μαγγιρίδης και Σημανδράκος.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Πετρόχειλος εμπλέκεται επαγγελματικά συν τοις άλλοις και στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Μάνα Νερού» στην Μεσιανή που αποτελείται από 196 υποσταθμούς, για το οποίο έχουν ήδη εκδοθεί κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και ενεργειών όπως ανέφερε 1750 αποφάσεις έγκρισης, επέμβασης, γνωμοδοτήσεις και βεβαιώσεις απαλλαγής ΑΕΠΟ. Κατασκευάστρια εταιρία του όλου έργου θα είναι σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Πετρόχειλου εταιρία συμφερόντων KIEFER, η KIEFER TEK ΕΠΕ που ανήκει στον ίδιο. Σε αυτούς τους 196 υποσταθμούς ανήκουν και οι υποσταθμοί των παιδιών των κυρίων Μαλούτα, Μιχαηλίδη και Μαγγιρίδη καθώς και του ίδιου του κου Σημανδράκου αποτελούν επομένως μέρος ενός μεγάλου και ενιαίου στην ουσία έργου.

- Advertisement -

Η Δημοτική Κίνηση προχώρησε στην προαναφερόμενη προσφυγή θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι παράνομες επειδή  παραβιάστηκε  το τεκμήριο της αμεροληψίας που πρέπει να διέπει την λειτουργία και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. Προκύπτει δε ότι συνέτρεχε κώλυμα στο πρόσωπο του Δημάρχου και των συγκεκριμένων Δημοτικών Σύμβουλων στη λήψη των επίμαχων αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω των επαγγελματικών σχέσεων των ίδιων ή συγγενών τους με τον κ. Πετρόχειλο και όφειλαν να απέχουν από την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων αφού πρώτα ενημέρωναν το Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που ουδέποτε συνέβη και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσφυγή της Δημοτικής Κίνησης πραγματοποιήθηκε μετά την διαβίβαση των σχετικών εγγράφων από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας και αποτελεί αναφαίρετο και προβλεπόμενο δικαίωμα του κάθε δημοτικού συμβούλου και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Κοζάνη 06/04/2021

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

Μοιραστείτε την είδηση