Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Νιάημερο

2 Min Read

Ενόψει της εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2017» που θα διεξαχθεί στην πόλη της Κοζάνης από την Κυριακή 01/10/2017 έως και την Τρίτη 03/10/2017, ενημερώνουμε το κοινό ότι θα ληφθούν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 111078 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2912/24-8-2017
Ειδικότερα:
Α) Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις δημοτικές οδούς της πόλης:
• Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους χώρους που θα λαμβάνει χώρα η Εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
• Την προσωρινή τοποθέτηση των απαραίτητων σημάτων στις διασταυρώσεις δρόμων όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τον ΚΟΚ για την διευθέτηση της κυκλοφορίας.
• Την εκτροπή και οδήγηση των οχημάτων των επισκεπτών στους χώρους στάθμευσης,
Β) Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Ε.Ο.3 από την χλμ θέση 0+000 έως 0+670):
• Για το ρεύμα από Πτολεμαΐδα για Κοζάνη της Ε.Ο. 3 πραγματοποιείται στένωση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας σε ένα με πλάτος 5μ και το δεύτερο ρεύμα θα χρησιμοποιηθεί για ζώνη διέλευσης πεζών. Η κυκλοφορία στο ρεύμα της Ε.Ο.3 από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα δεν μεταβάλλεται.
• Ανάμεσα στην ζώνη διέλευσης πεζών και του ρεύματος κυκλοφορίας δημιουργείται ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,2μ. με την τοποθέτηση κώνων και στηθαίων ασφαλείας. Όπου αρχή χιλιομέτρησης Εθνικής Οδού 3 ΧΘ: 0+000, ο κυκλικός κόμβος στην αρχή της οδού Μοναστηρίου. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα της Εμποροπανήγυρης από 1-10-2017 έως και
3-10-2017.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Advertisement -

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ

Μοιραστείτε την είδηση