Κυκλοφοριακή μελέτη: η κλιματική ουδετερότητα και η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι οι μεγάλοι στόχοι. Γράφει ο Λάζαρος Μαλούτας*

3 Min Read

Η περίοδος που ξεκίνησε να εκπονείται η κυκλοφοριακή μελέτη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θυμίζουμε πως η κατακύρωση της κυκλοφοριακής μελέτης στον ανάδοχο έγινε στο τέλος του 2023 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με συνέπεια να υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσει η εκπόνησης της στις αρχές του 2024.

Προφανώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη αλλάζουν χρόνο με το χρόνο και βεβαίως με την ολοένα και μεγαλύτερη κυκλοφορία αυτοκινήτων υπάρχει η ανάγκη για να ξαναειδωθούν όλα τα κυκλοφοριακά ζητήματα εξ αρχής.

- Advertisement -

Υπάρχουν όμως άλλες δύο σημαντικές εξελίξεις στις οποίες η κυκλοφοριακή μελέτη καλείται να δώσει απαντήσεις και προοπτική.

Η πρώτη αφορά το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, αφού όπως είναι γνωστό ο Δήμος Κοζάνης περιλαμβάνεται στις 100 πόλεις της Ευρώπης που θα επιδιώξουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, αλλά και στους 33 Δήμους που έχουν ήδη πάρει το label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μετακινήσεις συμβάλλουν κατά 25% περίπου στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς η προσέγγιση που θα κάνει η κυκλοφοριακή μελέτη στα κυκλοφοριακά ζητήματα του Δήμου πρέπει να έχουν έναν βασικό στόχο: τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πώς δηλαδή και μέσω της κυκλοφοριακής μελέτης θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κοζάνης, το οποίο εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τον Νοέμβριο του 2023. Είναι επομένως ώρα να ξεκινήσει η υλοποίησή του, είναι ώρα να αρχίσουν να υιοθετούνται οι προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, ούτως ώστε οι μετακινήσεις στην πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα, να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό και βιώσιμο τρόπο, με ασφάλεια.

Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος της κυκλοφοριακής μελέτης, δηλαδή η υιοθέτηση και η ενσωμάτωση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των επιλογών που έχουν γίνει από το ΣΒΑΚ, ούτως ώστε με την υιοθέτησή τους να βελτιωθούν οι συνθήκες κίνησης πεζών και οχημάτων στον αστικό ιστό.

Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα από την Κυκλοφοριακή Μελέτη. Ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωσή της και αφού ληφθούν υπόψη οι στόχοι τις κλιματικής ουδετερότητας και του ΣΒΑΚ, να δούμε την πόλη μας πιο λειτουργική, με λιγότερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Με ασφάλεια στις μετακινήσεις αλλά και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μοιραστείτε την είδηση