Κυριάκος Μητσοτάκης: Στόχος η μείωση διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% μέχρι το 2050 στο πρόγραμμα της ΝΔ

2 Min Read

Οι 16 πυλώνες του προγράμματος είναι οι εξης:

-Ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις.

-Πολλές, νέες και καλύτερες δουλειές.

-Λιγότεροι φόροι, μεγαλύτερο εισόδημα.

-Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εργαζομένων-κράτους-επιχειρήσεων.

-Αξία στην ακίνητη περιουσία.

-Στήριξη της οικογένειας, αντιμετώπιση του δημογραφικού.

-Αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη.

-Ποιοτική δημόσια Υγεία.

-Ασφάλεια για όλους.

-Φύλαξη των συνόρων, αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

-Σύγχρονα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια.

-Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη.

-Κράτος αποτελεσματικό και φιλικό στον πολίτη.

-Αναγέννηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

-Ολοκλήρωση των εθνικών υποδομών.

-Η Ελλάδα αποκτά ξανά φωνή στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Το σχέδιο που περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης περιλαμβάνει στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας τα εξής:

* Νέα ενεργειακή πολιτική για περιορισμό των εκπομπών ρύπων (μείωση διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% μέχρι το 2050), στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

* Νέα πολιτική για τα απορρίμματα, προωθώντας την ανακύκλωση στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τον περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης και την επεξεργασία των υπολειμμάτων των απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας. Με αξιοποίηση συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για γρήγορο και οικονομικό αποτέλεσμα.

* Προωθούμε μια σύγχρονη, έξυπνη και φιλική προς το περιβάλλον και τον πολίτη χωροταξική πολιτική που θέτει οριστικό τέλος στην άναρχη δόμηση.

* Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

* Προετοιμάζουμε οργανωμένα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών στα δάση, αλλά και ενεργής, παραγωγικής τους διαχείρισης και συνδυάζουμε την προστασία του δάσους με την οικονομική βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Μοιραστείτε την είδηση