Λευτέρης Ιωαννίδης: Αναγκαία η αποδοχή του αιτήματος μας για την πρόσβαση των περιοχών μας στα έσοδα των CO2. Η πρόκληση της μετάβασης της περιοχής δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση του λιγνιτικού τέλους αλλά με ολοκληρωμένο σχέδιο και ξεκάθαρους πόρους

2 Min Read

Αν και είναι καταρχήν θετικό το ότι ο Υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης αυξάνει στο τελικό σχέδιο νόμου για τη ΔΕΗ το ειδικό τέλος για την περιοχή από 1,2 ευρώ ανα μεγαβατώρα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 1,4 ευρώ, μολαταύτα, αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει, δεδομένου ότι είναι σαφές και αναγνωρισμένο πλέον από όλους ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετάβασης για τη Δυτ. Μακεδονία είναι τεράστια και απαιτεί σχέδιο, αλλά και επιπλέον πόρους.Το ειδικό τέλος που προβλέπεται για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και βασίζεται στη λιγνιτική παραγωγή η οποία είναι δεδομένο πως θα βαίνει μειούμενη, δεν επαρκεί και γι αυτό το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων έχει ζητήσει την χρηματοδότηση των περιοχών μας από τα έσοδα δημοπρασιών δικαιωμάτων CO2.

Θεωρούμε επιβεβλημένο ο Υπουργός, μετά και τη χθεσινή του ομιλία στην οποία αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος, που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή, να αναγνωρίσει επίσης ότι τα έσοδα του λιγνιτικού τέλους δεν επαρκούν, και να προχωρήσει στην Υπουργική απόφαση για κατανομή εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών CO2.Ταυτόχρονα όμως ζητάμε η αξιοποίηση αυτών των εσόδων να μην λειτουργήσει ως μηχανισμός εξισορρόπησης του τοπικού πόρου, αλλά ως ένας επιπλέον αυτόνομος πόρος που θα στηρίξει το μακροχρόνιο σχέδιο μετάβασης.Αναμένουμε από το Υπουργείο να δει το ζήτημα της μετάβασης ολοκληρωμένα και ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.

- Advertisement -

Τέλος, εκφράζουμε για μια ακόμη μια φορά και την ύστατη αυτή στιγμή την αντίθεση μας στην πώληση μέρους του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ ως εξαιρετικά δυσμενής για την περιοχή εξέλιξη και την πάγια μας θέση για μια βιώσιμη, σύγχρονη, αποδοτική ΔΕΗ, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες.

Μοιραστείτε την είδηση