Λευτέρης Ιωαννίδης: Πρόταση για σύσταση Ανοιχτής Ενεργειακής Κοινότητας στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου- Μια πρόταση και για τις υπόλοιπες Τ.Κ. του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

 

Το Σάββατο 4-7-2020 ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί λαϊκή συνέλευση στην τ.κ. Μαυροδενδρίου με θέμα την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή από ιδιώτες παραγωγούς.

- Advertisement -

Λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων εκτάσεων που σχεδιάζεται να δεσμευτούν υπάρχει μεγάλη συζήτηση στο χωριό αλλά και αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων.

Λόγω κακών καιρικών συνθηκών η συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερο χρόνο.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση είχα προγραμματίσει να κάνω την παρακάτω πρόταση στους κατοίκους: πέρα από τις αποφάσεις που θα λάβει η κοινότητα για το ποιες εκτάσεις θα προτείνει για παραχώρηση ή για αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών σε ιδιώτες παραγωγούς, να συσταθεί με πρωτοβουλία των ίδιων των κατοίκων Ανοιχτή Ενεργειακή Κοινότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα από Φ/Β που θα εγκατασταθούν σε εκτάσεις του χωριού, δημοτικές κατά προτίμησή. Στην συγκεκριμένη Ε. Κοιν θα μπορεί να συμμετέχει όποιος κάτοικους του οικισμού επιθυμεί ενώ θα μπορεί να επεκταθεί η δυνατότητα συμμετοχής και για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Δ. Υψηλάντη.

Μέσω της ενεργειακής κοινότητας θα μπορεί να γίνεται συμψηφισμός της καταναλισκόμενης παραγόμενης ενέργειας από τα νοικοκυριά ή θα μπορεί να παράγεται ρεύμα το οποίο θα πωλείται στο δίκτυο.

Προφανώς σε ένα τέτοιο σχήμα επιθυμητή είναι και συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης, τόσο ως εταίρου όσο και ως συνεργάτη που μπορεί αν προσφέρει τεχνογνωσία και υποστήριξη. Ήδη έχει από το 2018 δρομολογήσαμε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Κοζάνης με στόχο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και χαιρόμαστε να βλέπουμε αυτήν μας την πρωτοβουλία να εξελίσσεται.

Ένα τέτοιο σχήμα θα μπορεί να επεκταθεί και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες της περιοχής ενώ θα είναι σημαντικό να τύχουν υποστήριξης σε οικονομικό αλλά και σε θεσμικό επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα μια τέτοιας πρότασης είναι πολλαπλά:

  •  Παραμένει στις τοπικές κοινωνίες το μεγαλύτερο πλεόνασμα αυτών των επενδύσεων.
  • Αντιμετωπίζεται σημαντικά η ενεργειακή φτώχεια.
  • Δημιουργούνται θέσεις εργασίας.
  • Και τέλος, στηρίζονται σημαντικά οι τοπικές κοινωνίες και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω:

  • Απαιτείται η καταρχήν θετική αποδοχή της πρότασης από ένα σημαντικό μέρος των κατοίκων.
  • Να προχωρήσει η Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και σχεδίου καταστατικού και να παρουσιαστεί στους κατοίκους. Απαραίτητή προϋπόθεση είναι το καταστατικό να επιτρέπει την συμμετοχή σε όλους τους κατοίκους του οικισμού ή των οικισμών της περιοχής, δηλαδή να είναι μια ανοιχτή Ε.Κοιν.
  • Οριστική έγκριση του καταστατικού, αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και εκτάσεων και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, δηλαδή η σύσταση Ανοιχτών Ενεργειακών Κοινοτήτων, με πιθανή συμμετοχή και των Δήμων, θα μπορεί να τύχει χρηματοδότησης τόσο από τον Τοπικό Πόρο, όσο και από το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και προφανώς θα αναζητηθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Η απολιγνιτοποίηση μας θέτει όλους μας προ πολύ σημαντικών προκλήσεων αλλά και ευθυνών και απαιτούνται πλέον ενεργητικές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης.

Θεωρώ πως το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων, δίνει την δυνατότητα για αξιοποίηση των ΑΠΕ με την συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας και είναι μια ευκαιρία που, υπό τις παρούσες συνθήκες, επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Υ.Γ. Η παραπάνω πρόταση πιο ολοκληρωμένη θα κατατεθεί στην επόμενη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του οικισμού.

Μοιραστείτε την είδηση