Λιγότερα και απο την Κρήτη τα χρήματα του «Εξοικονομώ» για την Δυτική Μακεδονία

5 Min Read

Του Σωκράτη Μουτίδη
[email protected]

Με περίπου 10 εκ. 300 χιλ. ευρώ επιδοτείται η Δυτική Μακεδονία για τον β΄ κύκλο του «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία είναι τέταρτη απο το τέλος σε διάθεση κονδυλίων, μια μόλις θέση πάνω απο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ώρα που η Κρήτη επιδοτείται με 12 εκ. ευρώ.
«Είναι λίγο αργά, αλλά κάποιος ακόμα και τώρα μπορεί να προλάβει» λέει ο μηχανικός Γιώργος Βουτυρής, «με προϋπόθεση το ενεργειακό πιστοποιητικό».
Το πρόγραμμα λειτουργεί, όπως και η προηγούμενη φάση του, με σειρά προτεραιότητας και εφόσον όλα γίνουν γρήγορα, ο καθένας μπορεί να εντάξει την κατοικία του στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα επιδοτεί τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για να θωρακίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους με θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, τέντες και άλλες παρεμβάσεις, ενώ το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 70%.
«Το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάθε κατοικία είναι 25.000 ευρώ ή 250 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ η επιχορήγηση έχει να κάνει με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα» λέει ο κ. Βουτυρής.

- Advertisement -


Πέρα απο την επιχορήγηση υπάρχουν τα ίδια κεφάλαια που θα καταβληθούν και εκεί δίνεται η δυνατότητα άτοκου δανεισμού από την τράπεζα.
Να υπενθυμιστεί ότι το πρόγραμμα ανοίγει αυτή την Πέμπτη.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.
Οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Δυτική Μακεδονία ανέρχονται σε 10.322.431,63 € με την χρηματοδότηση να κατανέμεται ως εξής:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) 4.500.000,00
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 2.600.788,95
Εθνικοί Πόροι 3.221.642,68
ΣΥΝΟΛΟ 10.322.431,63
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
Η επιχορήγηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).

Επιλέξιμες κατοικίες
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1.
2.Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα[1].
3.Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
4.Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, https://exoikonomisi.ypen.gr/ και τη σχετική υποσελίδα για τον Β’ Κύκλο: https://exoikonomisi-b.ypen.gr.
Εκεί παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μέσα από τον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Β’ κύκλου του Προγράμματος, στις Συχνές Ερωτήσεις, στα Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3000877 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Ειδικά για τεχνικά προβλήματα στην υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 211 1001616 και 2310 804004 ή στη διεύθυνση [email protected]
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μοιραστείτε την είδηση