Λειτουργία λίμνης Πολυφύτου

2 Min Read

Η λίμνη Πολυφύτου σχηματίστηκε το έτος 1974, για τις ανάγκες του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Πολυφύτου και τις Αρδεύσεις του κάμπου του νομού Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια του έτους η στάθμη της μεταβάλλεται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την λειτουργία του σταθμού ΥΗΣ Πολυφύτου.

- Advertisement -

Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μπορεί να πλησιάσει την μέγιστή της στάθμη, λόγω το λιώσιμο των χιονιών, ενώ κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, όπου τελειώνει η αρδευτική περίοδος και οι μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια, παρουσιάζει την ελάχιστή της στάθμη.

Κατά την περίοδο αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου η στάθμη της λίμνης δεν μπορεί να υπερβεί τα 285,50 μέτρα (πόρτες του Υπερχειλιστή κατεβασμένες – κίνδυνος πλημμύρας), ενώ από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο μπορεί να φθάσει στην μέγιστή της στάθμη 291,00 μέτρα (ύψος του Υπερχειλιστή με ανεβασμένες της πόρτες).

Στο πιο πάνω γράφημα σημειώνονται οι μέγιστες (μπλε) και ελάχιστες (κόκκινο) τιμές της στάθμης της λίμνης Πολυφύτου, από το έτος λειτουργίας του σταθμού 1975 έως σήμερα 2017.

Παρατηρούμε πως από το 1975 έως σήμερα η χειρότερη χρονιά ήταν το 1989, όπου η μέγιστή της στάθμη δεν ξεπέρασε 278,48μέτρα. δηλαδή 1μέτρο  πιο χαμηλά από την σημερινή στάθμη 279,87.

Επίσης παρατηρούμε πως υπήρξαν χρονιές, όπου η στάθμη της λίμνη μειώθηκε τόσο πολύ ώστε να πλησιάσει τα όρια της ομαλής λειτουργίας του σταθμού (όριο ελάχιστης στάθμης 270 μέτρα), ελάχιστη στάθμη το 1989 =.> 270,94μ., το έτος 1978 => 271,12μ., το έτος 1986 => 271,18μ., το έτος 1987 => 271,20μ.

Το έτος 2010 ξεπέρασε για πρώτη φορά την στάθμη 290 (290,32μ.)

Τέλος στα 42 χρόνια λειτουργίας του σταθμού η μέγιστη στάθμη σημειώθηκε το 2011 με την στάθμη 290,38μέτρα (7 Μαΐου 2011).

Σημείωση: όσο ψηλότερη είναι στάθμη, τόση χαμηλότερη είναι η ειδική κατανάλωση νερού, για την παραγωγή ενέργειας.

visitneraida.gr

 Ξενοφών Βαΐζογλου

Φωτογραφίες με στάθμη 279,87

Μοιραστείτε την είδηση