ΛΚΔΜ :Πρόσκληση για μίσθωση γεωργικών εκτάσεων

1 Min Read

Το ΛΚΔΜ προσέφερε προς μίσθωση αγροτικές εκτάσεις σε αποκατεστημένες περιοχές των Ορυχείων, ιδιοκτησίας του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς διαγωνισμό ύστερα από δημόσια πρόσκληση για λόγους εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Επιχείρησης. Η επιλογή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων έγινε κατόπιν κατάταξής τους βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με κριτήρια. Οι καταρτηθέντες πίνακες των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων καθώς και των απορριφθέντων, θα βρίσκονται αναρτημμένοι στο Κτήριο Διοικήσεως καθώς και στον Τομέα Απαλ/σεων & Τοπογραφήσεων, από τις 21-4-2016. Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 6-5-2016

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση