Λύνεται οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου από τα νερά της Ζωοδόχου Πηγής και ενισχύεται η τροφοδοσία της πόλης της Κοζάνης

3 Min Read

Οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου Ελλησπόντου πρόκειται να δοθεί με την κατασκευή του έργου «ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» , του οποίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.
Η ύδρευση των οικισμών του Ελλησπόντου, που σήμερα λόγω των γνωστών συνθηκών, γίνεται από τις πηγές της Ερμακιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις από τις γεωτρήσεις του Βαθυλάκου, με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά, θα εξασφαλιστεί πλέον από τα νερά της Ζωοδόχου Πηγής. Επιπρόσθετα σε περίπτωση υπερεπάρκειας θα μπορεί να ενισχυθεί και το υδρευτικό σύστημα της Κοζάνης από τη συγκεκριμένη πηγή.
«Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή του Ελλησπόντου αλλά και για όλο το Δήμο, που οραματιστήκαμε, ωριμάσαμε και υλοποιούμε » δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α θα χρηματοδοτηθεί από:
➢ Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του υπουργείου εσωτερικών για ποσό 3.000.000 € (μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης) και
➢ Το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα 2012 – 2016 του Τέλους Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης για ποσό 3.000.000 €

- Advertisement -

Η υφιστάμενη κατάσταση του εξωτερικού υδρευτικού συστήματος των οικισμών της Δ.Ε. Ελλησπόντου δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στην ομαλή λειτουργία των οικισμών όσο και στη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. λόγω των συνεχόμενων βλαβών και της ελαττωματικής παροχής πόσιμου νερού καθώς επίσης και λόγω της χρήσης νερού των πηγών Ερμακιάς που προορίζονταν αρχικά για την ύδρευση της πόλης της Κοζάνης.
Με το έργο αυτό το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου θα αποτελείται εξολοκλήρου από αγωγούς HDPE και ελατού χυτοσιδήρου και θα είναι πλήρως καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της λειτουργίας και την άμεση αποκατάσταση των ενδεχόμενων βλαβών έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές και η παράνομη κατανάλωση και να παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα νερού για να καλύψει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της υδροδότησης των οικισμών χωρίς περιβαλλοντικές και υγειονολογικές συνέπειες.
Το έργο περιλαμβάνει:
➢ την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οικισμούς της Δ.Ε. Ελλησπόντου από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχής μήκους 18.184 μ. και από ελατό χυτοσίδηρο C40 και C50 DN300 μήκους 16.050 μ.
➢ την κατασκευή 47 φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για εγκατάσταση δικλείδων, ειδικών τεμαχίων και εξαεριστικών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.
➢ την αντικατάσταση του ΗΜ εξοπλισμού και την επισκευή οικοδομικών στοιχείων σε υπάρχοντα φρεάτια και δεξαμενές.
➢ την κατασκευή νέου κεντρικού φρεατίου Ζωοδόχου Πηγής και νέου φρεατίου μειωτή πίεσης με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τέλος
➢ την κατασκευή νέας δεξαμενής περιοχής Κοιλάδας χωρητικότητας 250 m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα με όλο τον εξοπλισμό.
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση