Μάννα εξ Ουρανού … Του Κώστα Καραμάρκου

2 Min Read
αναζητούνται συνεχώς επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή,
επενδύσεις που θα ενισχύουν την προσπάθεια αναστροφής του οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού
στα χρόνια της μετάβασης /
για τις επενδύσεις – επιχειρηματικά σχέδια κάθε είδους υπάρχει βέβαια θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων και λειτουργίας,
υπάρχει κανόνες για να μπουν νέες μονάδες σε παραγωγική διαδικασία /

 

το είδος των επενδύσεων αυτών απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες
κυρίως όταν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί,
όταν θίγονται οι διάφοροι παράγοντες που συνδέονται με την λειτουργία τους,
ενώ βέβαια περισσεύει η άποψη όσων διαφωνούν για όποιους λόγους,
κυρίως όταν όλοι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά /

 

κανείς πολίτης ή θεσμικός παράγοντας δεν μπορεί να θέσει εμπόδια σε νόμιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες,
μπορεί όμως σαφέστατα να έχει άποψη για τον τρόπο που αυτές εξυπηρετούνται διαδικαστικά  /

 

σε όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις παντού στον κόσμο
εμπλέκονται οι άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενοι,
που είτε θίγονται,
είτε εξυπηρετούνται από αυτές,
ενδιαφερόμενοι που λόγω της θεσμικής κυρίως θέσης τους
έχουν πρόσβαση στη βασική πληροφορία και στα πρόσωπα κατά την περίοδο προετοιμασίας
των επενδυτικών σχεδίων,
κατά την περίοδο των σεναρίων ανάπτυξης και βιωσιμότητας /

 

αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι αυτονόητο πως διαχέεται άμεσα στο στενό
ή και ευρύτερο περιβάλλον του κάθε ενδιαφερόμενου
που εμπλέκεται θεσμικά ή μη σε κάθε νέα επένδυση /

 

οι μεγάλοι επιχειρηματικοί παίκτες γνωρίζουν τους όρους του παιχνιδιού με τις τοπικές κοινωνίες
και πολλές φορές μάλιστα τους καθοδηγούν κατά το δοκούν /

οι ζητούμενες ιδιωτικές επενδύσεις σε μια περιοχή με σαφή χαρακτηριστικά και όρια
δεν έρχονται ως Μάννα εξ Ουρανού,
δεν έρχονται με εκκλήσεις πολιτικών και αιρετών,
ούτε έρχονται επειδή δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας /

έρχονται μέσα από μεθοδικές επαγγελματικές κινήσεις ομίλων
οι οποίοι βλέπουν πάντα ευκαιρίες ανάπτυξης
και ομαλό πεδίο δράσης /

η ισορροπία μεταξύ καχυποψίας, προβληματισμού και ελπίδων για ανάκαμψη δεν είναι εύκολη,
υπάρχουν πάντα κόκκινες γραμμές
που θα πρέπει να μπαίνουν εξαρχής στους όρους που θέτει το θεσμικό πλαίσιο …
ΚΚ
Μοιραστείτε την είδηση