Μαθήματα κολύμβησης σε δημοτικά σχολεία στην Πτολεμαΐδα

2 Min Read

Το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης μαθητών συνεχίζεται και φέτος

Το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα κολύμβησης σε μαθητές της Γ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, συνεχίζεται και φέτος. Στην περιοχή μας ωστόσο, μετά το «κλείσιμο» του κολυμβητηρίου της Κοζάνης που αυτόματα απέκλεισε εκατοντάδες μικρούς μαθητές στο να έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα, το μοναδικό κολυμβητήριο που «τρέχει» την διαδικασία είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, αφορά μαθητές δημοτικών σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα από κολυμβητήρια. Η κολύμβηση διδάσκεται υποχρεωτικά́ και κατά́ προτεραιότητα σε όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης και της Δ΄ τάξης σε ειδικές περιπτώσεις.

Τα μαθήματα κολύμβησης στην Πτολεμαΐδα, ξεκίνησαν την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου για τα Δημοτικά Σχολεία της Εορδαίας και της πόλης με συντονίστρια την καθηγήτρια φυσικής Αγωγής Μαρία Αμπατζίδου.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας και ειδικότερα:

• η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,

• ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,

• η αποφυγή του πνιγμού,

• η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,

• η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,

• η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, καθώς και

• η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.

Ο αριθμός συνολικά των μαθητών-τριών που συμμετέχουν είναι 398 από 22 Δημοτικά Σχολεία.

Μοιραστείτε την είδηση