Με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό η ανάπλαση της περιοχής του ΟΣΕ- Τι περιλαμβάνει

6 Min Read

Με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός για την  ανάπλαση της περιοχής του ΟΣΕ, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Ανάπλαση περιοχής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης» είναι η ανάπλαση, ανασχεδιασμός, αναβάθμιση κι αξιοποίηση του ελεύθερου-αδόμητου αυτού χώρου της πόλης από άποψη αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να μπορεί να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο πάρκο πόλης με σημαντικό  βιοκλιματικό ρόλο. Η υφιστάμενη έκταση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην παλαιά πολεοδομική λειτουργία της, λόγω αναστολής  της σιδηροδρομικής λειτουργίας και επακόλουθης συμφωνίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης, ΟΣΕ Α.Ε. και ΓΑΙΑ ΟΣΕ για παραχώρηση τη χρήσης του μεγαλύτερου τμήματος αυτής της έκτασης για τη δημιουργία ενός νέου πάρκου πόλης με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και δημοτικής αγοράς.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι, η αξιοποίηση προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης της Κοζάνης, μιας σημαντικού μεγέθους έκτασης, που καταλαμβάνει η περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του δικτύου του ΟΣΕ, μετά τη διακοπή λειτουργίας τους (από το 2010) και τον ανασχεδιασμό της μελλοντικής σιδηροδρομικής λειτουργίας. Η έκταση αυτή είναι η τελευταία ενιαία και συνεκτική, μεγάλης επιφάνειας αστική έκταση δημόσιου χαρακτήρα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό της πόλης και σε εξαιρετική γειτνίαση με το κέντρο της πόλης -τον κεντρικό πεζόδρομο, το ιστορικό Δημαρχείο και την κεντρική πλατεία Νίκης- και σκοπός είναι να ανακτηθεί στο σύνολό του, να αναβαθμισθεί ουσιαστικά και να προσφερθεί στην Κοζάνη ως ένα μεγάλο πάρκο πόλης, ικανό να αποτελέσει ένα νέο αστικό και κοινωνικό πυκνωτή με ποικίλες νέες και ελκυστικές λειτουργίες.

Στην περιοχή μελέτης ζητείται να χωροθετηθούν και να αναπτυχθούν:

  1. Μία στεγασμένη Δημοτική Υπαίθρια Αγορά, δυναμικότητας 350 θέσεων, με εγκαταστάσεις υπαίθριες, στεγασμένες αλλά και κλειστές. Ειδικότερα περί τα 1.000τμ, θα διατεθούν για μόνιμες κλειστές κτιριακές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (χώροι διοίκησης και μικρών γραφείων, επιχειρήσεων εστίασης-αναψυχής, χώροι υγιεινής κλπ) σε ισόγεια ή διώροφα κτίρια και περί τα 6.000 τμ θα διατεθούν για την κατασκευή στεγάστρων, στην καλυπτόμενη επιφάνεια των οποίων, θα αναπτύσσονται οι πάγκοι των εκθετών που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της πόλης, άλλες περιοδικές εκθέσεις κλπ. Το συνολικό κόστος της κατασκευής (προϋπολογισμός) να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκ. ευρώ.
  2. Χρήσεις πολιτισμού (αίθουσα εικαστικών εκθέσεων, προβολών κλπ), στο υπάρχον μονώροφο κτίριο (αποθήκη ΟΣΕ), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επεκταθεί. Η δόμηση προβλέπεται σε 1.000τμ το μέγιστο και η κάλυψη σε 800τμ. Επίσης στη βόρεια πλευρά του κτιρίου προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια μουσειακά εκθέματα σιδηροδρομικού υλικού μηχανή και βαγόνια ΟΣΕ).
  3. Χώροι αθλητισμού (δύο γήπεδα τένις και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5) στη νέα επιφάνεια («πλατφόρμα») που δημιουργείται με την επικάλυψη του ορύγματος των σιδηροδρομικών γραμμών , ανατολικά της οδού Ιωνίας. Στη ζώνη αυτή, επιφάνειας περίπου 10,00 στρεμ., επιτρέπεται η ανάπτυξη πρασίνου, διαδρομών επικοινωνίας πεζών και ποδηλατών και αθλητισμού στο 50% της επιφάνειας. Η δόμηση θα επιτραπεί μόνο για την κατασκευή ισόγειων κτιρίων υποστήριξης των παραπάνω χρήσεων μέγιστης επιφάνειας δόμησης 200τμ.(αποδυτήρια, γραφεία συλλόγων, καφέ κ.ά).
  4. Κοινωφελής χώρος (Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού) δυναμικότητας 20-25 νηπίων-στο νέο ΟΤ 406Δ- με εγκατάσταση χρήσεων /δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας εντός του υφισταμένου κτιρίου το οποίο επιτρέπεται να ανακαινιστεί, επισκευαστεί ή επεκταθεί. Η δόμηση προβλέπεται σε περίπου 880 τμ και η κάλυψη σε περίπου 1.110 τμ.

→ Η διαμόρφωση ενός ελκυστικού πάρκου πόλης με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής, ως νέου περιβαλλοντικού πόλου της Κοζάνης και ως σημαντικού συνεκτικού υπαίθριου χώρου εκτόνωσης και αναψυχής (χωροθέτηση π.χ. skateboard,mountain bike κλπ).

→ Η εύστοχη αξιοποίηση των παλαιών υφισταμένων και η δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των χρήσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, όπου αυτές προβλέπονται κι επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης ανά χώρο δραστηριοτήτων.

→ Η εξασφάλιση των απαραίτητων προσβάσεων για ποδήλατα, πεζούς και οχήματα, ώστε το πάρκο να συνδεθεί απρόσκοπτα με την πόλη. Παράλληλα η εύστοχη διαχείριση των ροών ποδηλάτων, πεζών και οχημάτων μέσα στον χώρο του πάρκου. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για τη διαχείριση των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης οι οποίες εκτιμώνται ως εξής:

 Για τη δημοτική αγορά: 350 θέσεις στάθμευσης και τροφοδοσίας.

 Για τις λοιπές δραστηριότητες του πάρκου (αναψυχή, πολιτισμός, αθλητισμός) συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής αγοράς συνολικά: 300 θέσεις ΙΧ.

 Η κατανομή των χώρων στάθμευσης θα πρέπει να γίνει και με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του μήκους των διαδρόμων προσπέλασής τους στο εσωτερικό του πάρκου.

→ Η εξασφάλιση της χωροθέτησης αφετηρίας για πέντε (5) θέσεις αστικών λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας Κοζάνης, λόγω μεταφοράς της στη συγκεκριμένη έκταση, καθώς και η χωροθέτηση χώρου στάθμευσης ταξί κοντά στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση