Με εξαιρετικά αποτελέσματα η υλοποίηση του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Με εξαιρετικά αποτελέσματα συνεχίζεται καθημερινά το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που εκπόνησε και υλοποιεί η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης στην καθαριότητα και το πράσινο, τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.
Οι καθημερινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση, πλύσεις οδών, κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων και καθαρισμοί παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.
Τις τελευταίες μέρες το πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στις ΤΚ Κοιλάδας, Νέας Νικόπολης, Αλωνακίων και Δρεπάνου.

Μοιραστείτε την είδηση