Με μεγάλη συμμετοχή η ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Κοζάνης για την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

2 Min Read

Εκδήλωση για την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στο Κοβενταρειο. Στην γεμάτη αίθουσα, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του ΓΕΩΤΕΕ, του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας, ανέπτυξαν τις πτυχές του σοβαρού αυτού θέματος και απάντησαν σε ερωτήσεις των πολιτών.

 

- Advertisement -

Σημειώνουμε ότι για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Μέσω της ιστοσελίδας http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει στελεχωθεί το Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), στο κτήριο της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, «Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού συμβουλίου)» με τηλέφωνα επικοινωνίας 2461053415-416 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected]

 

Αναφορικά με τις δημοτικές εκτάσεις, ο Δήμος Κοζάνης έχει ήδη συγκροτήσει διεπιστημονική ομάδα έργου για την υποβολή αντιρρήσεων και τις αμέσως επόμενες μέρες θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν.

 

Τονίζουμε ότι η σοβαρότητα του θέματος είναι μεγάλη και η τυχόν επίδραση στις ιδιοκτησίες καταλυτική. Καλούμε τους πολίτες να ενημερωθούν σχετικά για τις ιδιοκτησίες τους. Σημειώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες

Μοιραστείτε την είδηση