Με μεγάλη συμμετοχή το Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ – «Η συγχώνευση απαιτεί ισότητα νοοτροπίας» δήλωσε στο περιθώριο του συνεδρίου ο ομότιμος καθηγητής Απ. Γούλας

2 Min Read

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φαινόμενα Ροής Ρευστών» – ΡΟΗ 2018, το οποίο αποτελεί συνέχεια των ανά διετία συνεδρίων που ξεκίνησαν πριν από 22 χρόνια κι έκτοτε γίνονται με συνέπεια.
Σκοπός των Συνεδρίων ΡΟΗ είναι η ανάδειξη του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται στα ελληνικά εργαστήρια, καθώς και η ύπαρξη ενός βήματος αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Βιομηχανίας.
«Στη ΡΟΗ μαζεύονται όλα τα εργαστήρια ρευστομηχανικής στην Ελλάδα» ανέφερε ο Απόστολος Γούλας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ που τόνισε ότι «αναπτύσσονται ιδέες πρωτοποριακές για όλο τον κόσμο και αποδεικνύεται η μεγάλη δυνατότητα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να παράξουν έργο».
«Η Κοζάνη πρέπει να σκεφτεί πολύ τι θα κάνει με το Πανεπιστήμιο» δήλωσε ο διατελέσας πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Α. Γούλας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η συγχώνευση απαιτεί ισότητα όχι μόνο μεγέθους και ικανοτήτων, αλλά και νοοτροπίας και πρέπει να προσεχθεί αυτό για να μην βουλιάξουν και τα δύο ιδρύματα».
«Οι εργασίες παρουσιάζουν νέα επιστημονική γνώση και δείχνουν την αφοσίωση της κοινότητας να συνεχίσει το έργο της παρά την κρίση» δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Αντώνης Τουρλιδάκης.
Τα Συνέδρια ΡΟΗ έχουν συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής περιοχής της Μηχανικής Ρευστών και των εφαρμογών της στη χώρα μας και, εκτός των άλλων, έχουν αποτελέσει τον κατάλληλο χώρο για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων νέων Ερευνητών.
Στο Συνέδριο ΡΟΗ 2018 παρουσιάζονται 64 επιστημονικές εργασίες υψηλού επιπέδου από ερευνητές Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας μας και του εξωτερικού, οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της αναλυτικής, πειραματικής και υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών με εφαρμογές αεροδυναμικής, υδροδυναμικής, περιβαλλοντικών ροών, βιολογικών ροών, μαγνητοϋδροδυναμικής, πολυφασικών ροών και καύσης.
Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση