Με περισσότερους από 3.000 εργαζομένους συνεχίζεται η κατασκευή του TAP στην Ελλάδα

4 Min Read

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανακοινώνει ότι η κατασκευή στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο αγωγός, συνεχίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχων, και προϋπολογισμού. Χάρη στις προσπάθειες περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που απασχολούνται στο έργο, δεκατρείς μήνες μετά την Τελετή Εγκαινίων οι εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά στις δύο από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία.

 

- Advertisement -

Στα τέλη Μαΐου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη:

 • παραλάβει περισσότερο από το 66% των 32.000 σωληναγωγών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού∙
 • καθαρίσει και διαμορφώσει σχεδόν 300 χλμ. της όδευσης∙
 • ενώσει 272 χλμ. αγωγού∙ και
 • συγκολλήσει περίπου 250 χλμ.

Ταυτόχρονα

 • 196 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί∙
 • σε 172 χλμ. ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου∙
 • σε 151 χλμ. έχει καλυφθεί με χώμα∙ και
 • 64,5 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση αποκατάστασης.

Αναφερόμενος στην πρόοδο της κατασκευής, ο Διευθυντής του TAP για την Ελλάδα, Rikard Scoufias, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία από τους 3.000 ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ. Ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η ποιότητα της δουλειάς τους εξασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου».

 

Με την πρόοδο των εργασιών, γίνονται προοδευτικά εμφανή και τα άμεσα οφέλη που οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, αλλά και η χώρα συνολικά, αποκομίζουν χάρη στην κατασκευή του ΤΑΡ:

 • 2 από τις 5 εταιρείες-αναδόχους Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής που εργάζονται για λογαριασμό του ΤΑΡ είναι ελληνικές, και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σε κοινοπραξία με την Renco S.p.A και η J&P ΑΒΑΞ σε συνεργασία με την Bonatti S.p.A., ενώ την ΑΚΤΩΡ έχει επιλέξει ως υπεργολάβο της η ανάδοχος εταιρεία Spiecapag. Επίσης, ο TAP έχει αναθέσει μία από τις μεγάλες του συμβάσεις στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για προμήθεια σωληναγωγών.
 • Για την υλοποίηση του έργου, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με πολλές εγχώριες επιχειρήσεις επενδύοντας εκατομμύρια για αγαθά και υπηρεσίες. Συνολικά, 176 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν ήδη συμβάλει στην υλοποίηση του έργου – αποκομίζοντας τόσο οικονομικά οφέλη, όσο και πολύτιμη τεχνογνωσία.

Αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων €32 εκατ. συνολικά, το οποίο ο ΤΑΡ έχει οικειοθελώς δεσμευθεί να υλοποιήσει, υπάρχει ήδη δέσμευση για 47 πρωτοβουλίες τέτοιων επενδύσεων και στις τρεις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, ύψους €1.150.000. Βάσει της στρατηγικής του ΤΑΡ και των αξόνων επιλογής που έχει θέσει σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτές, στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκαταλέγονται:

 • 30 προγράμματα που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού∙
 • 6 προγράμματα που ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών∙
 • 6 προγράμματα που καθιστούν εφικτή τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης∙ και
 • 5 προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Μοιραστείτε την είδηση