Με την Ομάδα Συντονισμού και την Επιτροπή διανομής οικοπέδων για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς

1 Min Read

Την Ομάδα Συντονισμού και την Επιτροπή διανομής οικοπέδων για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, κάλεσε σε συνεδρίαση ο Συντονιστής της και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς. Παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη αξιολογήθηκε η πορεία των διαδικασιών, συζητήθηκαν ορισμένα σημαντικά θέματα και προγραμματίστηκαν οι επόμενες ενέργειες.
Ειδικότερα :
– Διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος που έγινε από την αρμόδια Επιτροπή διανομής οικοπέδων στα ζητήματα που την αφορούν.
– Συζητήθηκαν οι πρώτες σκέψεις για τα κριτήρια διανομής των οικοπέδων.
– Έγινε παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων και των πρώτων συμπερασμάτων από την αρχική αξιολόγηση των Αιτήσεων που κατατέθηκαν.
– Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους όρους παραχώρησης των οικοπέδων και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Την Ομάδα Συντονισμού απασχόλησε επίσης η ακολουθητέα διαδικασία προκειμένου, το ταχύτερο δυνατόν, να ξεκινήσουν οι δικαιούχοι την προετοιμασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώθηκαν ορισμένες σκέψεις.
Συζητήθηκε επιπρόσθετα και το θέμα ύπαρξης συνοχής στο νέο οικισμό.
Για όλα τα παραπάνω θα ενημερωθούν οι κάτοικοι σε συνάντηση, στην Ποντοκώμη, που θα διοργανωθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης.

Μοιραστείτε την είδηση