Μέχρι την άνοιξη του 2023 η εγκατάσταση ηλεκτρολεβητών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την τηλεθέρμανση Κοζάνης

1 Min Read

Την άνοιξη του 2023 αναμένεται να είναι έτοιμοι οι λέβητες θέρμανσης, που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για την παροχή θερμικής ενέργειας στην  τηλεθέρμανση Κοζάνης, μέχρι να είναι έτοιμη η λύση με το φυσικό αέριο.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση 2 συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια μέσης τάσης 6 kV και ονομαστικής θερμικής ισχύος καθενός από αυτά 40MWth για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της πόλης της Κοζάνης.

Ουσιαστικά είναι η λύση που προκρίθηκε και για την τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας. Αξίζει πάντως εδώ να τονίσουμε ότι η λύση αυτή εκτίναξε το κόστος της τηλεθέρμανσης και χρειάστηκαν 30εκ. ευρώ από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να μην εμφανιστεί  η αύξηση στους καταναλωτές.

Μοιραστείτε την είδηση