Μέχρι τις 31 Αυγούστου η προθεσμία για τις φορολογικές

3 Min Read

Λίγες ακόμη ημέρες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον έχουν διαπιστώσει ότι έχουν λάθη ή παραλείψεις κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ανεβάσει τον λογαριασμό στο εκκαθαριστικό που έχει εκδοθεί.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν την δυνατότητα για όλα τα λάθη τους ή τις παραλείψεις να προβούν την υποβολή νέας, τροποποιητικής αυτή της φορά, φορολογικής δήλωσης, χωρίς να αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβεί έως τις 31 Αυγούστου, μετά θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την νομοθεσία πρόστιμο.

Παράλληλα θα μπορούν εφόσον αυτό απαιτείται να συνυποβάλλουν εκ νέου, μαζί με την διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Ε2 ή και Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εκείνη που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή την δήλωσή του, παρά μόνο να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στην περίπτωση που η τροποιητική δήλωση, υποβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Στην αντίθετη περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμα η φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβληθεί τροποποιητική τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 100 – 500 ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση