Μέχρι τον Απρίλιο του 2018 το σχέδιο για τη απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση της Ακρινής

1 Min Read

Μέχρι τις 30 Απριλίου του 2018 η ΔΕΗ θα πρέπει να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  το σχέδιο για τη απαλλοτρίωση της Ακρινής και της μετεγκατάστασης των οικισμών Αναργύρων και Ακρινης, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ θα πρέπει να καταθέσει το σχέδιο,  το οποίο θα εγκριθεί  με προεδρικό διάταγμα και στο οποίο περιλαμβάνονται  τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

- Advertisement -

Για θετική εξέλιξη έκαναν λόγο οι βουλευτές της Π.Ε. Κοζανης ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως η νομικά κατοχυρωμένη προθεσμία ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης και για τους δύο οικισμούς λήγει το 2021, συνεπώς είναι απαραίτητη η άμεση κίνηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης τελικού Προεδρικού Διατάγματος .

 

Μοιραστείτε την είδηση