Μεγάλες αυξήσεις για τηλεθέρμανση και νερό εισηγείται η ΔΕΥΑΚ

Μεγάλες είναι οι αυξήσεις που ζητά η ΔΕΥΑΚ (υπηρεσία) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στα τιμολόγια της τηλεθέρμανσης και ύδρευσης- αποχέτευσης για το 2024. Συγκεκριμένα η εισήγηση για την τιμή της τηλεθέρμανσης είναι να αυξηθεί κατά 40,57%, δηλαδή  να φτάσει στα 74,00€/MWhth πλέον Φ.Π.Α. 6% (ήτοι 78,44€/MWhth) για την περίοδο 2023 – 2024, από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεγάλες αυξήσεις για τηλεθέρμανση και νερό εισηγείται η ΔΕΥΑΚ.