Μεγάλη η συμμετοχή των σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΙΑΔΥΜΑ «Ανακύκλωση: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό»

2 Min Read

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι συμμετοχές, καθώς 99 σχολεία, 3.832 μαθητές και 350 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΙΑΔΥΜΑ «Ανακύκλωση: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως επίσημος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υλοποίησε για έκτη χρονιά το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη εγκρίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το σχολικό έτος 2022-2023 και θα ξεκινήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Αναλυτικά στοιχεία του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους με Διαλογή στην Πηγή και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού από ειδικούς επιστήμονες, Περιβαλλοντολόγους. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών της περιοχής τους και συγκεκριμένα με την εφαρμογή των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε διακριτούς κάδους ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, βιοαπόβλητα, τηγανέλαια, μπαταρίες κλπ.) με Διαλογή στην Πηγή.

Απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες αυτών. Υλοποιείται από τα στελέχη της ΔΙΑΔΥΜΑ που πραγματοποιούν επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφοδιασμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των μαθητών στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ και ειδικότερα στις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων και στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Θένια Βασιλειάδου xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση