Μεγάλη μείωση στη χρηματοδότηση της περιοχής από τα έσοδα των δικαιωμάτων ρύπων

2 Min Read
Από 6% που ήταν τα έτη 2018 και 2019  σε 1% για το έτος 2020 θα είναι το ποσοστό που θα λάβει η περιοχή από τα έσοδα των πλειστηριασμών των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο της μετάβασης.

Το ποσό αυτό  διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Οι δράσεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/Πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

Με ανάρτηση του ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής του Green Tank,  σημείωσε πως “‘ένεκα ο ελλειμματικός ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ… ένεκα η γκρίνια της ενεργοβόρου βιομηχανίας … ένεκα τα λόγια του παππά… και το 6% των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων CO2 που το 2018 και το 2019 πήγαν για τον μετασχηματισμό της οικονομίας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, μόλις συρρικνώθηκε στο 1% για το 2020….

Τα 755 εκ. ευρώ που θα πάρει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης την περίοδο 2021-2027 ΔΕΝ επαρκούν. Χρειάζονται και εθνικοί πόροι. Και μάλιστα σταθερά. Και μάλιστα σε βάθος χρόνου.
Δεν είναι δυνατόν η μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα που εξαρτάται από την εκάστοτε συγκυρία των αέναων στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”.
Πηγή: ΦΕΚ Β’ 5901 31/12/2020
Μοιραστείτε την είδηση