Μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των εργαζομένων στους ΟΤΑ στο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις- Συνεχίζονται τα προβλήματα στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016

2 Min Read

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για το σεμινάριο υπαλλήλων ΟΤΑ με θέμα τη σύννομη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, που διοργάνωσε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Παζαρλόγλου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου  Κορδελιού-Ευόσμου.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως η εφαρμογή του Ν. 4412/2016, δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε Περιφέρειες και Δήμους που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις και προκηρύξεις έργων, χρονοδιαγράμματα να μετατίθενται προς τα πίσω, συνεχείς παρατάσεις έργων, διαρκή προβλήματα με τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης για προμήθειες και υπηρεσίες και κίνδυνος απώλειας χρηματοδοτικών πόρων .

Συνεπώς η εκπαίδευση των εργαζομένων, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη και η ΠΕΔ βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή.

Στην εισήγηση-παρουσίαση αναλύθηκαν   διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, υπό την ερμηνεία της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικά θέματα όπως η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης και έργου κατά την ερμηνεία της νομολογία, η ορθή σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, η επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, η κατάτμηση κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κριτήρια ανάθεσης, στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας, αξιολόγηση, κατακύρωση, σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις, πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, συγκρότηση επιτροπών, αρμοδιότητες, νόμιμη σύγκλιση, μη σύννομες δαπάνες  και  λοιπές περιπτώσεις.

Μοιραστείτε την είδηση