Μελέτες για κατασκευή λιμνοδεξαμενών στα πατατοχώραφα της Καστανιάς Σερβίων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Την έναρξη των διαδικασιών σύνταξης μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών στα πατατοχώραφα της Καστανιάς του Δήμου Σερβίων, εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια στην Οικονομική Επιτροπή της 27ης Απριλίου 2022.

Οι μελέτες θα σχεδιάσουν την κατασκευή λιμνοδεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 250.000 κυβικών μέτρων νερού καθώς και την κατασκευή αγωγών μεταφοράς του νερού για την άρδευση 500 στρεμμάτων καλλιέργειας πατάτας στην Καστανιά. Για το λόγο αυτό θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο, του οποίου ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 2.200.000 ευρώ, θα λύσει ένα πάγιο πρόβλημα των παραγωγών της περιοχής ενώ θα συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας πατάτας καθώς και στην αύξηση της παραγωγής.

Μοιραστείτε την είδηση