Μελέτη αξιολογεί τις τεχνολογίες για το μεταλιγνιτικό μέλλον της «Πτολεμαΐδας 5»-  Υπερτερεί η λύση της θερμικής αποθήκευσης σε συνδυασμό με ΑΠΕ

2 Min Read

Συγκριτική αξιολόγηση 4 τεχνολογιών για το μεταλιγνιτικό μέλλον της «Πτολεμαΐδας 5» δημοσιεύτηκε στο International Journal of Multicriteria Decision Making. Την έρευνα υπογράφουν οι Νίκος Μάντζαρης (The Green Tank), Γιώργος Τραχανάς, Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χάρης Δούκας από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, οι ερευνητές συνέκριναν τις 4 τεχνολογίες που έχουν συζητηθεί περισσότερο για την παράταση ζωής της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας της χώρας μετά το 2025, όταν θα σταματήσει η λιγνιτική της λειτουργία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ και οι οποίες είναι:

  • Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS)
  • Καύση βιομάζας σε ποσοστά είτε 10% (σύγκαυση με λιγνίτη) ή 100%
  • Καύση ορυκτού αερίου σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT)
  • Μετατροπή σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Η σύγκριση των 4 τεχνολογιών έγινε εφαρμόζοντας τη μέθοδο VIKOR που ενσωματώνει και αβεβαιότητες, και σταθμίζοντας την απόδοσή τους ως προς 3 κριτήρια: το κόστος (LCOE), τις εκπομπές CO2 και τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζαρη η υπολογιστική ανάλυση έδειξε ότι η λύση της θερμικής αποθήκευσης σε συνδυασμό με ΑΠΕ υπερτερεί, ακολουθούμενη από την αλλαγή καυσίμου σε 100% βιομάζα και την καύση ορυκτού αερίου.

Οι δε παραδοχές που έγιναν στην ανάλυση για τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και προμήθειας ορυκτού αερίου ήταν πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες σημερινές.

Ο κ. Μάντζαρης σε ανάρτηση του σημειώνει πως «είναι τελικά πολλαπλά επωφελές να επιλεγεί η καθαρότερη λύση για το μέλλον της μεγαλύτερης και ακριβότερης ενεργειακής υποδομής στη σύγχρονη ιστορία της χώρας».

Η περίληψη του άρθρου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.inderscience.com/…/ingen…/forthcoming.php…

ενώ το πλήρες άρθρο εδώ:

https://www.researchgate.net/…/358043507_Multi-criteria…

xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση