Μελέτη για την αποκατάσταση της Ι.Μ. Τσούκας της Π.Ε. Καστοριάς – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 Min Read

Την προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 15.000€, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για ευστάθεια της βραχομάζας του ιστορικού χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας» του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης, ώστε να συμπληρωθεί η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης της Ιεράς Μονής και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου αυτής.

- Advertisement -

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την συνοπτική περιγραφή των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής και αποσκοπεί αφενός σε μια προκαταρτική μακροσκοπική αποτίμηση των υφιστάμενων συνθηκών, και αφετέρου στη σύνταξη των απαραίτητων γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια της αποκατάστασης της Μονής και της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της.

Η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις του αναλυτικού πίνακα έργων ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2018.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Μοιραστείτε την είδηση