Μελέτη κατασκευής ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ποταμού Μύριχου στην επαρχιακή οδό ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

2 Min Read

Την έγκριση της δημοπράτησης για τη μελέτη “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ” ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τηλε-συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2020 που ψήφισε ομόφωνα την πρόταση.

Η υφιστάμενη γέφυρα, έτους κατασκευής περί το 1950, επί της Επαρχιακής οδού Εράτυρας – Πελεκάνου συνδέει οδικά και εξυπηρετεί την επικοινωνία και την πρόσβαση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Βοΐου. Έχει πλάτος μόλις 4,30μ. χωρίς πεζοδρόμια για την πεζή κυκλοφορία και είναι μονής λωρίδας κατεύθυνσης.

Το οδόστρωμα της έχει διαμορφωθεί επάνω σε τέσσερα πέτρινα βάθρα στα οποία έχει παρατηρηθεί ρηγμάτωση λόγω παλαιότητας, έντονων καταπονήσεων από φορτία κυκλοφορίας, σεισμικές δονήσεις και αυτεντατικές καταστάσεις λόγω της συνεχούς έκθεσης στο περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι στην πράξη η διάρκεια του προσδόκιμου ζωής στο σκυρόδεμα προσεγγίζει τα 50 έτη, τον παλαιό τρόπο σχεδιασμού που δεν περιλαμβάνει αντισεισμικό και ικανοτικό σχεδιασμό και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της υφιστάμενης γέφυρας και προσαρμογής της στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα απομόνωσης της παλαιάς γέφυρας και η μελέτη και κατασκευή νέας γέφυρας στην ίδια θέση με τις απαιτούμενες προσβάσεις και συνδέσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής η οποία να ικανοποιεί υπάρχουσες και προβλεπόμενες λειτουργικές και κυκλοφοριακές ανάγκες.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Εράτυρας – Πελεκάνου του Νομού Κοζάνης. Η νέα γέφυρα θα έχει μήκος περί τα 50,0μ. κατάστρωμα συνολικού πλάτους 10,0μ., δύο λωρίδων κυκλοφορίας (μία λωρίδα 4,0μ. ανά κατεύθυνση) και πεζοδρόμια πλάτους 1,0μ. εκατέρωθεν. Στο συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους μελέτες:

  • Τοπογραφική Μελέτη
  • Γεωλογική Μελέτη
  • Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη
  • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατικές Μελέτες
  • Υδραυλικές Μελέτες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Περιβαλλοντική Μελέτη

 

Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 290.263 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

Μοιραστείτε την είδηση