Μεταλιγνιτική ΑΕ δημιουργεί η ΔΕΗ για τη μεταβίβαση 97.000 στρεμμάτων στο δημόσιο- Οι υπόλοιπες εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν για φωτοβολταικά πάρκα και αποθήκες ενέργειας

2 Min Read

Στην διάσπαση του κλάδου μεταλιγνιτικής αξιοποίησης με σύσταση μιας νέας εταιρείας της «Μεταλιγνιτική ΑΕ» προχωρεί η ΔΕΗ με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που συγκλήθηκε την Πέμπτη.

Με βάση τον σχεδιασμό, η νέα εταιρεία πρόκειται το επόμενο διάστημα να συγχωνευθεί με την «Μετάβαση ΑΕ» που ελέγχει το ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, οι συγκεκριμένες ζώνες Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης που παραχωρούνται είναι ανενεργές και θα περάσουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να τις εκμεταλλευθεί.

Η ΔΕΗ θα ιδρύσει την 100% θυγατρική με την επωνυμία «Μεταλιγνιτική Μονοπρόσωπη  ΑΕ» και θα μεταβιβάσει στη νέα θυγατρική περίπου 97.000 στρέμματα που αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων,  αποτελούν μέρος των εκτάσεων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης και  έχουν αποτιμηθεί στα 162 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εκτάσεις στις οποίες η ΔΕΗ έχει αναπτύξει λιγνιτική δραστηριότητα (ορυχεία, λιγνιτικές μονάδες). Οι υπόλοιπες εκτάσεις, εκτός των 97.000 στρεμμάτων, θα παραμείνουν στη ΔΕΗ με σκοπό, το μεγαλύτερο μέρος αυτών να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων και έργων αποθήκευσης ενέργειας και το υπόλοιπο για συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η επιχείρηση θα εκμεταλλευτεί τμήμα των λιγνιτικών περιοχών για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 5 GW και άλλων επενδύσεων δήλωσε από το βήμα της συνέλευσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης.

Οι εκτάσεις που παραχωρούνται δεν εντάσσονται στο σχεδιασμό της ΔΕΗ και τις μεταβιβάζει στο Δημόσιο έναντι ανταλλάγματος που συμπίπτει με το κόστος αποκατάστασης. Έτσι η επιχείρηση δίνει εκτάσεις που δεν χρειάζεται και ταυτόχρονα το δημόσιο θα καλύψει το κόστος αποκατάστασης. Ταυτόχρονα και το δημόσιο κερδίζει γιατί παίρνει εκτάσεις σημαντικές ώστε να τις εκμεταλλευτούν οι τοπικές κοινωνίες.

Εν συνεχεία, η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το 100% της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε. στην εταιρεία «Μετάβαση ΑΕ» που έχει συσταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε τρίτη φάση, η «Μετάβαση ΑΕ» θα απορροφήσει τη ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ώστε να καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί των ακινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των παγίων που έχουν μεταβιβασθεί στη ΔΕΗ.

Μοιραστείτε την είδηση