Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Νεάπολις Πάφου

3 Min Read

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εγκληματολογική Λογιστική». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση σε όσους επιδιώκουν να στελεχώσουν είτε τμήματα εντοπισμού, αποτροπής και διερεύνησης απάτης είτε τμήματα εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες εταιρείες, σε ελεγκτικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος όπως επίσης και σε άλλες εταιρείες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα είναι κοινός από τα δυο πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρίς να απαιτείται η διαδικασία αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι φοιτητές και απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και λήψης της πιστοποίησης CICA (Certified Internal Control Auditor) από το Διεθνές Ινστιτούτο Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Institute of Internal Controls – IIC – www.theiic.org) μέσω του Ελληνικού παραρτήματος ΕΛΙΝΕΣΕΕ.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 1,5 χρόνος και οι πιστωτικές μονάδες CTS που δίνονται είναι 90. Το πρόγραμμα σπουδών, αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους: α) την αποτροπή, εντοπισμό και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης και β) τον εσωτερικό έλεγχο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι αφενός να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή το οποίο χαρακτηρίζεται από μία ευρύτητα καθηκόντων και δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η διαχείριση του κινδύνου απάτης και αφετέρου παρέχεται η εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί ο ρόλος του ερευνητή οικονομικών εγκλημάτων. 

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις στους ανωτέρω τομείς και στόχος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα προσόντα συνδυάζοντας την θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η έμφαση στο πρακτικό μέρος του προγράμματος εξηγεί και την ανάγκη για διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι σχετικών επαγγελματικών προσόντων και έχουν σχετική επαγγελματική τριβή και πείρα στους τομείς του οικονομικού εγκλήματος και του εσωτερικού ελέγχου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://www.nup.ac.cy/gr/msc-in-forensic- accounting-distance-learning/

Κατερίνα Κοζιάκη –  xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση