υπάρχουν δύο τρόποι για να ανακαλύψεις καλά ένα τόπο: 
είτε να ψάξεις το tripadvisor,
είτε να μιλήσεις με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν και να τον περπατήσεις μαζί τους …
—————————————————————————————————
μια σημαντική διαπίστωση, η οποία καταγράφει το εξής, έως και απαξιωτικό για το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής :
μέχρι σήμερα όλοι οι οργανισμοί – φορείς που έχουν εμπλακεί στις μελέτες προετοιμασίας της Μετάβασης 
εδρεύουν στην Αθήνα & τις εκπονούν κυρίως με δευτερογενείς έρευνες 
& ενίοτε με μικρής κλίμακας ερωτηματολόγια ή βραχείες επισκέψεις (εκπρόσωποι world bank, μελετητική ομάδα masterplan, ΓΣΕΒΕΕ, ΙΕΝΕ κ.α.) /
 
ο σχεδιασμός γίνεται λοιπόν κυρίως παρατηρώντας από πάνω 
και όχι από μέσα από το ίδιο το οικοσύστημα 
και οι άμεσα εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται ως περιστασιακοί τροφοδότες απόψεων /
 
αν προσθέσουμε και το ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, 
ιδιαίτερα σύνθετες, 
γίνονται μέσα στη δίνη της πανδημίας 
και απαιτούν πολυτομεακές γνώσεις, 
ενώ ταυτόχρονα η επικοινωνιακή τους διάσταση είναι επιπέδου απολογιστικών δελτίων τύπου, 
τότε είναι εύκολο να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα 
για μη ουσιαστική εμπλοκή των ανθρώπων της επιστημοσύνης της περιοχής, 
τουλάχιστον προς το παρόν …
 
Κ.Καραμάρκος
Σύμβουλος Στρατηγικής