«Μετέωρες» οι Οικονομικές και Ποιότητας Ζωής Επιτροπές Δήμων και Περιφέρειας

4 Min Read

Μέσα σε νομοθετικό «κενό» βρίσκονται από την 1η Δεκέμβρη οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, μετά την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει τις όλες τις αποφάσεις των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των Οικονομικών Επιτροπών. Αυτό συνέβη μετά από προσφυγή πολιτών κατά του Δήμου Βέροιας και του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας να ακυρωθούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Θεοδωρικάκου (Ν. 4623/2019) με τις οποίες μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου στις Οικονομικές Επιτροπές και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής του πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης.
Οι διατάξεις αυτές μετέβαλαν τη σύνθεση των συγκεκριμένων Επιτροπών με υπερεκπροσώπηση της πλειοψηφούσας παράταξης, με στόχο να μην προκληθούν προβλήματα και καθυστερήσεις από το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών με την απλή αναλογική.

Το ΣτΕ με την απόφασή του (2377/2022) λαμβάνοντας υπόψιν την ελληνική νομοθεσία, στο πολυσέλιδο σκεπτικό του ακυρώνει τις συγκεκριμένες αποφάσεις (563/1-9-2019 και 564/1-9-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και μια απόφαση (20501/2-9-2019)του Δημάρχου Βέροιας και «ορίζει ως χρόνο ενάρξεως των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως ημέρα». Συνεπώς από την 1η Δεκεμβρίου δημιουργεί δεδικασμένο και ανοίγει την πόρτα σε ακύρωση ανάλογων αποφάσεων σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειας της χώρας.
Το σκεπτικό των δικαστών του ΣτΕ λαμβάνει υπόψιν τα όσα η διάταξη Θεοδωρικάκου μετέβαλε για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στις Επιτροπές και τις απέρριψε. Χαρακτηριστικά το σκεπτικό αναφέρει πως «με τις υπό στοιχείο α’ προσβαλλόμενες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν –κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν και οι αιτούντες– τακτικά και αναπληρωματικά μέλη i) της Οικονομικής Επιτροπής και ii) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντιστοίχως του εν λόγω δήμου, ενώ με τη β’ προσβαλλόμενη δημαρχιακή απόφαση ορίσθηκαν οι Πρόεδροι και από δύο μέλη των ανωτέρω δύο επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε μετά τις δημοτικές εκλογές με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4623/2019. Με τις υπό στοιχείο γ’ προσβαλλόμενες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν κατά πλειοψηφία -μειοψηφούντων των αιτούντων- τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του ίδιου δήμου…».
Για την ιστορία να πούμε, πως οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που προσέφυγαν στο ΣτΕ αναφέρονται στα νομικά πρόσωπα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης, του ΔΗΠΕΘΕ, της ΔΕΥΑ, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής, του δημοτικού ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός “Θεανώ Ζωγιοπούλου”», ακόμη και στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τους Δήμους και τις Περιφέρειας της χώρας
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και νομικό Μάρκο Φλώρο, η απόφαση του ΣτΕ δημιουργεί «δεδικασμένο» κάτι που σημαίνει πως όποιος προσφύγει σε άλλους δήμους κατά παρόμοιων αποφάσεων, θα δικαιωθεί. «Σε αυτή τη φάση στον Δήμο Κοζάνης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο άρα δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα και οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν κινδυνεύουν με ακύρωση. Θεωρώ πως η Κυβέρνηση άμεσα θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με κατάργηση του σχετικού νόμου μιας και από την 1η Δεκεμβρίου και μέχρι να δημοσιευτεί η κατάργηση του νόμου, οι Επιτροπές και οι αποφάσεις αυτών βρίσκονται σε ένα «νομικό κενό» είπε στον «Χ» ο κ. Φλώρος.
Σωκράτης Μουτίδης

 

Μοιραστείτε την είδηση