Μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης

3 Min Read

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας .

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης αφορούν:

Α) Γενικά μέτρα λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Αναστολή των συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων (Περιφερειακού Συμβουλίου , Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής Περιβάλλοντος κ.α.)

Συνεδριάσεις για πολύ αναγκαία και επείγοντα ζήτημα θα πραγματοποιούνται δια περιφοράς.

  1. Αναστολή της συμμετοχής της Περιφέρειας σε Εκθέσεις, Συνέδρια και Αποστολές καθώς και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Αναστολή των παραχωρήσεων των χώρων της Περιφέρειας για εκδηλώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Β) Μέτρα λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  1. Οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα τηρείται βιβλίο επισκεπτών (για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος) στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία του πολίτη και το οποίο θα καταστραφεί με πρωτόκολλο καταστροφής με την λήξη της κρίσιμης περιόδου.

Εναλλακτικά η διεκπεραίωση τόσο των ανωτέρω όσο και των υπολοίπων υποθέσεων θα γίνεται είτε τηλεφωνικά , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pdm.gov.gr/contact/

  1. Αναστολή της διενέργειας όλων των εξεταστικών διαδικασιών θεωρητικών   και πρακτικών όπως εξέταση υποψηφίων οδηγών, χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε τεχνίτες , χειριστές μηχανημάτων κ.α.
  • Προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες από τις Υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού.
  1. Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και προστασίας σε όλους τους υπαλλήλους και τους πολίτες που επισκέπτονται τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
  2. Απολύμανση των χώρων εργασίας σε κτήρια της Περιφέρειας.
  3. Προγραμματισμός των αδειών των υπαλλήλων ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης καλεί όλους τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Με υπευθυνότητα και ψυχραιμία μπορούμε όλοι μαζί ως κοινωνία να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορωνοϊού.

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση