Με κόντρα από τα «παλιά» η πρόταση του ΠΤΑ για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία

3 Min Read

Μια κόντρα από τα «παλιά» με φόντο το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ανάμεσα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και πρώην Πρόεδρο του ΤΕΕΔΜ Δημήτρη Μαυροματίδη και τον περιφερειακό σύμβουλο της αντιπολίτευσης και Πρόεδρο  του ΤΕΕΔΜ Στέργιο Κιάνα.

Αφορμή η ανακοίνωση της πρότασης στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΠΤΑ για την  υλοποίηση του έργου 12εκ. ευρώ για τοποθέτηση αντλιών θερμότητας σε κατοικίες της Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε πως τη σχετική πρόσκληση είχε «βγάλει» το ΔΑΜ με μοναδικό δικαιούχο το ΠΤΑ.

Ο κ. Κιάνας έθεσε ερωτήματα για  κατά πόσο διαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα από το «Εξοικονομώ», που υλοποιεί το ΤΕΕ και αν θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να είχαν προστεθεί σε αυτά του «εξοικονομώ» κάνοντας λόγο για «περιττή» νέα πρόσκληση καθώς και με ποιο τρόπο επιλέχθηκε το ΠΤΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Μαυροματίδης υποστήριξε πως  η επιλογή του ΠΤΑ έγινε από το ΔΑΜ και δεν ζητήθηκε, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή του ΤΕΕ και υπήρξαν επαφές, χωρίς να βρεθεί πεδίο συνεννόησης.

Μετά από έντονη κουβέντα ο κ. Κιανάς επιτέθηκε στο κ. Μαυροματίδη κάνοντας λόγο για «ντροπή να λέμε ότι αφού μιλάμε με το κεντρικό ΤΕΕ να απαξιώνουμε το τοπικό ΤΕΕ, από έναν πρώην πρόεδρο του».

H δράση

Η δράση αφορά στην αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (Α/Θ) ή Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και ως δυνητικοί ωφελούμενοι αυτής θεωρούνται οι οικιακοί καταναλωτές που η κατοικία τους διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών συμβατικών καυσίμων εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών συμβατικών καυσίμων εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο τηλεθέρμανσης ή να μην υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική σύνδεση.

Συμπληρωματικά στην αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Α/Θ ή ΓΑΘ, η δράση δύναται να επιδοτήσει και:

1. Την τοποθέτηση βοηθητικών συστημάτων προς την αντλία θερμότητας για την παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (π.χ. δοχείο αποθήκευσης νερού, σωληνώσεις, κλπ).

2. Την τοποθέτηση θερμομόνωσης σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και την εκ νέου διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης, μόνο στην περίπτωση που η κατοικία δεν έχει θερμομονωτική προστασία ή έχει ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ). Στην περίπτωση αυτή επιλέξιμες είναι επιπλέον οι δαπάνες για προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης.

3. Την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ,
Μοιραστείτε την είδηση