Μια οφειλόμενη ανταπάντηση, της Φανής Φτάκα

6 Min Read

Δεν είναι  ίδιον του  χαρακτήρα μου να κάνω  αναληθείς επιθέσεις  για υποτιθέμενες ανύπαρκτες  παρατυπίες. Η μακρόχρονη ενασχόληση μου με τα κοινά , πάνω από 40 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς και  δράσης,  μπορεί νομίζω  να το  επιβεβαιώσει .  Το άρθρο μου στις 13/9/ 2017 εκφράζει μια καθαρά πολιτική θέση, της οποίας ένα  μέρος διατύπωσα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (11/9/), καθώς ένα  πλήθος  εύλογων αποριών έχουν δημιουργηθεί  στην τοπική μας κοινωνία και για το καλό του δημόσιου βίου πρέπει αρκούντως και αρμοδίως να αποσαφηνιστούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Δήμος , ως όφειλε, κοινοποίησε την απάντηση  του,  στην  οποία  για τελευταία φορά  επανέρχομαι  δίνοντας στη δημοσιότητα   κάποιες αναγκαίες συμπληρωματικές  διευκρινήσεις.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο σεβασμός των  ΦΕΚ σύστασης των ΔΗΠΕΘΕ, ΚΔΒΚ και ΟΑΠΝ  αποτελεί την  πρώτη και βασική αρχή  δημοκρατικής λειτουργίας  και εφαρμογής του  δημοκρατικού  ελέγχου  στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Γι’ αυτό και οι αλληλοεπικαλύψεις  δραστηριοτήτων   των ΝΠΔΔ του Δήμου  εγείρουν αυτόματα  νομικά, πολιτικά και ηθικά ζητήματα,  καθώς  ξεκάθαρα  ξεφεύγουν από τα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Η επίκληση των Μνημονίων Συνεργασίας για συντονιστικούς λόγους, όταν τα τελευταία δεν είναι νομικά δεσμευτικά, δεν αποτελούν  εκτελεστική διοικητική πράξη και δεν απορρέουν από αυτά  δικαιώματα και υποχρεώσεις,  θεωρώ  ότι απλά  προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι της κατάλυσης της αυτοτέλειας τους. Το ίδιο ισχύει και με την επίκληση του άρθρου  59 παρ. 1 ν. 3852/2010 του Καλλικράτη  περί αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων ή και του ίδιου του Δημάρχου,  όταν στον ίδιο νόμο  άρθρο  103 παρ. 1α, 3, 4,5, ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι τα ΝΠΔΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  διοικούνται από ανεξάρτητα Δ.Σ  και   ορισμένες  μόνο σημαντικές  αποφάσεις  τους   χρειάζονται  την    έγκριση  του  Δημοτικού Συμβουλίου.

- Advertisement -

Ο ΟΑΠΝ μαζί με το Δημοτικό Ωδείο έχει επανειλημμένα  διοργανώσει  πολιτιστικές δραστηριότητες   ανταποδοτικού χαρακτήρα (βλέπε  συναυλίες Operatic  1 και 2), συνεπικουρούμενοι  από φορείς ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται στο ΔΩΚ.  Επιπλέον, κάθε χρόνο,  χωρίς  μνημόνια συνεργασίας,  ο ίδιος φορέας  (ΟΑΠΝ) συνεργάζεται  με τις Γενικές Υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας κλπ), οι οποίες προσφέρουν  την τεχνική τους στήριξη  για την ομαλή διεξαγωγή μεγάλων πολιτιστικών τοπικών θεσμών σαν αυτόν της Αποκριάς. Μήπως  σύμφωνα με τη  λογική  που αναπτύσσεται  στην απάντηση του Δήμου σχετικά με τις μουσικές πρωτοβουλίες του ΔΗΠΕΘΕ,  θα πρεπε ο ΟΑΠΝ  να τους εκχωρήσει και τις αντίστοιχες πολιτιστικές  του  αρμοδιότητες; Και πόσο λογικό  ακούγεται ο Δήμος, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια, τρεις φορείς που χρηματοδοτούν μέσω προγραμματικής σύμβασης το ΔΗΠΕΘΕ  να το κάνουν όχι για την παραγωγή θεάτρου,  αλλά για την οργάνωση και λειτουργία του Διεθνούς Σεμιναρίου Μουσικής, όταν στο Δήμο λειτουργεί αυτοτελής  γι’ αυτό το σκοπό μουσικός φορέας, το ΔΩΚ; Και με την ίδια λογική γιατί το ΔΗΠΕΘΕ να μην είναι ελεύθερο να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει μέχρι και σεμινάριο κρουστών;

Το θέμα του «ιδίου οφέλους», δε νομίζω ότι χρειάζεται  περισσότερο σχολιασμό. Οι καταγεγραμμένες  μουσικές  συμμετοχές  μαζί με τις αντίστοιχες  φωτο του Διεθνούς Σεμιναρίου  Μουσικής  δυστυχώς δεν επιδέχονται  και πολλές  ερμηνείες. Ο Δήμος, μέσα από τέτοιες διοργανώσεις  έχει  πρωτίστως  καθήκον  να  στηρίζει και να προβάλει τις δικές του δομές και μετά, αν θέλει,  μπορεί να απευθύνει και πρόσκληση συνεργασίας  σε ιδιωτικούς φορείς της πόλης, καθώς οι καιροί είναι δύσκολοι και οι συνέργειες απαραίτητες.

Τέλος, θεωρώ ότι γνωρίζω πολύ καλά, καθότι ενεργό μέλος της  ΜΚΟ «Οικολογική Κίνηση Κοζάνης»  εδώ και 28 χρόνια,  τόσο τη θετική συμβολή και δράση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων , τις οποίες σέβομαι για την εθελοντική τους κοινωνική προσφορά,  όσο και την νέα δυναμική που αρχίζει και αναπτύσσεται στον εργασιακό  χώρο μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων  (ΚΟΙΝΣΕΠ), των οποίων είμαι υπέρμαχος. Δεν αμφισβήτησα ποτέ ούτε το προφίλ της συγκεκριμένης ΚΟΙΝΣΕΠ, με μερικά μέλη της οποίας είχα και προσωπική συνεργασία, ούτε τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολούθησε η ΚΔΒΚ. Αντίθετα, έθεσα υπό αμφισβήτηση  την πρωτοβουλία  της  ΚΔΒΚ  να διοργανώσει  θεατρικές  και μουσικές δράσεις των Λασσανείων  μ’ ένα κονδύλι των 20.000 € από τον τοπικό πόρο, μέσω της  παρέμβασης ενός εξωτερικού φορέα, μιας ΚΟΙΝΣΕΠ,  για  τη  διαχείριση όλου του ποσού, η οποία και θα εισπράξει  διαχειριστικά έξοδα  ύψους  3.500 €.  Αν η ανωτέρω πρωτοβουλία  οργανωνόταν από τους καθ’ ύλην  αρμόδιους φορείς: ΔΗΠΕΘΕ και ΟΑΠΝ  χωρίς φυσικά διαχειριστικά έξοδα,  δεν θα πετύχαινε  μεγαλύτερες οικονομίες  κλίμακος, προς όφελος των οικονομικών του Δήμου και κατ’ επέκταση των δημοτών, τις οποίες η συνεργασία των δομών δεν κατάφερε τελικά να έχει, παρά τις σχετικές  εξαγγελίες ;

Στον δημόσιο βίο δεν κάνουμε δίκην προθέσεων αλλά κρίνουμε και αξιολογούμε τα αποτελέσματα, αυτά ενδιαφέρουν  τους δημότες και την πόλη.

Φανή Φτάκα-Τσικριτζή

Μοιραστείτε την είδηση