Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος Βουλευτής Ν. Κοζάνης: «Ένα αποφασιστικό βήμα επετεύχθη: Αυξημένες κατά 5 – 25% οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027»

2 Min Read

Μια σημαντική εξέλιξη, μια κυβερνητική επιτυχία, αλλά κυρίως μια νέα παράμετρος για την επιτυχή έκβαση της δίκαιης μετάβασης και την εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για το ενεργειακό λεκανοπέδιο, είναι ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων, όπως διαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα θα είναι αυξημένες κατά 5 έως 25%, οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027, δηλαδή με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά:

  • έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
  • έως 70% για τις μεσαίες και
  • έως 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει, ότι την επόμενη πενταετία θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα κρατικών ενισχύσεων που είχαμε ποτέ για την περιοχή. Χρειάζεται πρωτίστως οι επιχειρηματίες της περιοχής μας να την αξιοποιήσουν άμεσα, δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης και εργασίας στους συμπολίτες μας.

Άλλωστε αξίζει να τονίσουμε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, όπως τελικά εγκρίθηκαν, ταυτίζονται με τους στόχους που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση όταν παρουσίασε το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο προβλέπει σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, ικανών να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της μετάβασής τους στην κλιματική ουδετερότητα και να εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας μέσα από τη δημιουργία αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. 

Ας αδράξουμε τις ευκαιρίες και ας εξαλείψουμε τις απειλές για να πετύχουμε όλοι μαζί τον αρχικό μας στόχο.

 Ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση επετεύχθη!

 

Μοιραστείτε την είδηση