Μηχάνημα Υγρής Φάσης για την πραγματοποίηση test-pap απέκτησε το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου

0 Min Read

Στα πλαίσια της ανανέωσης του εξοπλισμού του Μαμάτσειου Νοσοκομείου, το Κυτταρολογικό Εργαστήριο απέκτησε μηχάνημα Υγρής Φάσης για την πραγμα-τοποίηση test-pap με νέα μέθοδο.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: η μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση που αυξάνεται έως 25%, η μείωση της πιθανότητας επανάληψης του test και, συνα-κόλουθα, της ταλαιπωρίας των εξεταζόμενων.
Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε Τριτοβάθμια Νοσοκομεία της χώρας.

EK TΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση