Μικροβιακή αντοχή: συνετή χρήση των αντιβιοτικών και περισσότερη έρευνα

5 Min Read
Hospital pharmacy.Medication stock.Hospital pharmacist.
  • Οι χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές κατά της μικροβιακής αντοχής
  • Στήριξη της καινοτομίας και καλύτερος συντονισμός για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων
  • Χρειάζεται περαιτέρω νομοθεσία σε περίπτωση που οι συνιστώμενες δράσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς
  • Η μικροβιακή αντοχή συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων απειλών για την υγεία στην ΕΕ

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις του για συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στις απειλές της μικροβιακής αντοχής κατά της υγείας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 525 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 33 αποχές, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η επιτυχής αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής προϋποθέτει τη συνετή χρήση αντιβιοτικών για τον άνθρωπο και τα ζώα, την ορθή πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, καθώς και περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων και εναλλακτικών λύσεων.

- Advertisement -

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν επίσης ότι εάν τα μέτρα που συνιστώνται στα κράτη μέλη αποδειχθούν ανεπαρκή, θα χρειαστεί περαιτέρω νομοθετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη μείωση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής

Το κείμενο καλεί τις χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν, να εφαρμόσουν και να επικαιροποιούν τακτικά (τουλάχιστον ανά διετία) «εθνικά σχέδια δράσης» κατά της μικροβιακής αντοχής, ως προτεραιότητα για τα εθνικά τους συστήματα υγείας.

Για να υποστηριχθεί η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών για την ανθρώπινη υγεία, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πραγματικού χρόνου, τόσο για τη μικροβιακή αντοχή όσο και για την κατανάλωση αντιμικροβιακών. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. 

Σχετικά με την χρήση αντιμικροβιακών

Μολονότι συμφωνούν με τον στόχο που πρότεινε η Επιτροπή για μείωση κατά 20% της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο στην ΕΕ έως το 2030, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα εθνικά μέτρα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70% των αντιβιοτικών που καταναλώνονται ανήκουν στην ομάδα «Access», όπως ορίζεται στην ταξινόμηση AWaRe του ΠΟΥ (αντιβιοτικά που είναι αποτελεσματικά έναντι ευρέος φάσματος συνηθισμένων παθογόνων, ενώ παρουσιάζουν επίσης χαμηλότερο δυναμικό αντοχής). 

Στήριξη της έρευνας και πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων

Το ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων και τεχνολογικών καινοτομιών για την ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων στους ανθρώπους που προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά παθογόνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, οργανώσεις ασθενών, πανεπιστήμια) και θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στις μικρομεσαίες εταιρείες.

Υπογραμμίζουν τη σημασία του συντονισμού των εθνικών πρωτοβουλιών για την παρασκευή, την προμήθεια και τη δημιουργία αποθεμάτων, προκειμένου να προληφθεί η έλλειψη φαρμάκων και να βελτιωθεί σημαντικά η συνέχεια του εφοδιασμού με αντιμικροβιακά και άλλα αντίμετρα για τη μικροβιακή αντοχή στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα μέσα Ιουνίου.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 26 Απριλίου 2023, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής υπό το πρίσμα της προσέγγισης «One Health», στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις 10 κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Τον Ιούλιο του 2022, η Επιτροπή προσδιόρισε τη μικροβιακή αντοχή ως μία από τις τρεις πρώτες απειλές κατά της υγείας. Κάθε χρόνο, βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά προκαλούν περισσότερες από 670.000 λοιμώξεις και περίπου 33.000 θανάτους στην ΕΕ/ΕΟΧ.

Με το ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών να διασφαλιστεί πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους σε υγιή τρόφιμα και τρόπους ζωής, καθώς και για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, όπως αυτές εκφράστηκαν στις προτάσεις 7(1), 7 (5) και 10(1) της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση