Μίμης Δημητριάδης: Mπορούμε βάσιμα να υπολογίζουμε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα η χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας προς Καρδία–Εργατικές θα ολοκληρωθεί.

2 Min Read

Με αφορμή την συζήτηση στις 17 Μαρτίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα «χρηματοδοτικά εργαλεία για το περιβάλλον»  ο βουλευτής Μίμης Δημητριάδης μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση του τόνισε ότι:

…. Τα συστήματα τηλεθέρμανσης ζεσταίνουν τις δύο μεγάλες πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, τα αστικά κέντρα Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Είναι πολύ αξιόλογα περιβαλλοντικά, με ιδιαίτερα  θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη και λύνουν ένα στρατηγικό πρόβλημα της περιοχής, αυτό της φθηνής ενέργειας σε μια περιοχή που την έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη διότι ο χειμώνας είναι, πολύ μακρύς.

 

Βεβαίως, στηρίζεται στο γεγονός ότι η πηγή ενέργειας, η πηγή του ζεστού νερού που πηγαίνει σε αυτές τις πόλεις, προέρχεται από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της Δ.Ε.Η.. Αυτά τα συστήματα είναι ιδιαίτερα αποδοτικά, ιδιαίτερα κερδοφόρα και έχουν ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα.

 

Επομένως, είναι ολοφάνερη η ανάγκη επέκτασης τους και διεύρυνσης τους, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους, όσο και για λόγους οικονομίας και αποδοτικότητας.

 

Συναντάμε σημαντικά προβλήματα-συναντούσαμε πολύ περισσότερα στο παρελθόν-γιατί τα συστήματα τηλεθέρμανσης δεν συμπεριλαμβάνονταν στις δράσεις. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα αίτημα επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας προς ένα συγκεκριμένο πληθυσμό(Εργατικές-Καρδιά). Αυτό αποτελεί ένα πλήρες αίτημα από το 2014, το οποίο ενώ ήταν ώριμο για προφανείς λόγους (τα προγράμματα των παλαιότερων ετών ήταν περισσότερο υποσχέσεις και λιγότερο χρήματα), βγήκε εκτός. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να γίνει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα, η όποια μεταξύ άλλων είπε ότι:

 

. Ο κ. Δημητριάδης έθεσε τα θέματα της τηλεθέρμανσης. Σας έδειξα πριν ότι είναι «Phasing» το έργο, ότι δηλαδή θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και δεν έχει ενταχθεί ακόμη γιατί ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε και τον τρόπο διεύρυνσής του….

 

Είναι φανερό επομένως ότι μπορούμε βάσιμα να υπολογίζουμε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα η  χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας προς Καρδία–Εργατικές θα ολοκληρωθεί.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση