Μηνιαία και συνολική Πορεία του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ( Δεκέμβριος 2020 )

3 Min Read

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της μηνιαίας ενημέρωσης των πολιτών για την πορεία του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβάλλεται η μηνιαία αλλά και συνολική εξέλιξή του.

 

Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία σε κάθε τομέα της καθημερινότητας μας, η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή συνεχίζει με κάθε τρόπο τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την πρόοδο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

 

Για ακόμη ένα μήνα σε ανοδική πορεία κινούνται οι επιμέρους δείκτες που σηματοδοτούν την μηνιαία πορεία του Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας

  • Σε επίπεδο προτάσεων έγινε αύξηση της τάξεως του 13.78% με νέες προτάσεις προϋπολογισμού 89 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 5.1% με 16 εκατομμύρια ευρώ νέες εντάξεις.
  • Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 162 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 168 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας μηνιαία αύξηση 3.70%.
  • Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο πιο ρεαλιστικός δείκτης, από 91 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 97.7 εκατομμύρια ευρώ, μια σημαντική μηνιαία αύξηση της τάξεως του 7.36%.

 

Μηνιαία Πορεία του ΠΕΠ

 

ΠΕΠ 2014-2020 30/11/2020 31/12/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 818 εκ € 842 εκ € 2.93%
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 646 εκ € 735 εκ € 13.78%
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 313 εκ € 329 εκ € 5.11%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 162εκ € 168 εκ € 3.70%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 91 εκ € 97.7 εκ € 7.36%

 

16 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων είναι προφανής η συνολική πρόοδος του προγράμματος.

  • Σε επίπεδο προσκλήσεων, σε 4,5 χρόνια είχαν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 510 εκατομμυρίων, 16 μήνες μετά το ύψος των προσκλήσεων φτάνει τα 842 εκατομμύρια, αύξηση 65.10%.
  • Σε επίπεδο προτάσεων, έχει γίνει αύξηση 78.40% από τα 412 στα 735 εκατομμύρια ευρώ.
  • Σε επίπεδο εντάξεων, υπάρχει αύξηση 38,2% . Έχουν ενταχθεί έργα ύψους 329 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά.
  • Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 101 εκατομμύρια σε 168 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 66.34%.
  • Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών, σε 16 μήνες πληρώθηκαν σε έργα 41.7 εκατομμύρια ευρώ, εν συγκρίσει με τα προηγούμενα 4,5 χρόνια που είχαν εκταμιευτεί 56 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 74.46%.

Συνολική Πορεία του ΠΕΠ

 

ΠΕΠ 2014-2020 31/8/2019 31/12/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 510 εκ € 842 εκ € 65.10%
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 412 εκ € 735 εκ € 78.40%
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 238 εκ € 329 εκ € 38.23%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 101 εκ € 168 εκ € 66.34%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 56 εκ € 97.7 εκ € 74.46%

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

Μοιραστείτε την είδηση