Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ΣΕΒΕ

2 Min Read

Η  ανάπτυξη κοινών δράσεων για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, είναι το αντικείμενο του Μνημονίου  συνεργασίας που  υπέγραψαν κατά τη διάρκεια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκηςστο περίπτερο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο Πρόεδρός του Συμεών Διαμαντίδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει σειρά ενδεικτικών δράσεων όπως:

_ H αξιοποίηση των υπηρεσιών των εργαστηρίων του ΠΔΜ, της τεχνογνωσίας και της έρευνας του πανεπιστημίου, με στόχο την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης

_ H ανάπτυξη κοινών δράσεων προβολής και δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προς όφελος των ερευνητών, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

_ H ανάπτυξη δράσεων στο Πανεπιστήμιο σχετικών με την επιχειρηματικότητα με έμφαση στην εξωστρέφεια (μέσω διαδικασιών mentoring, coaching, παρουσιάσεων ειδικών, εξειδικευμένης εκπαίδευσης κλπ)

_ H συνεργασία για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα μεταξύ των οποίων και το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

_ H από κοινού οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με της μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

_ H αμοιβαία προώθηση δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης ΠΔΜ και ΣΕΒΕ

_ H συνεργασία του ΣΕΒΕ με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ και αξιοποίησή της προς όφελος της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας

_ H συνεργασία και οι από κοινού πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση, προώθηση και υιοθέτηση των απαιτήσεων της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, της κυκλικής οικονομίας, της Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ), κλπ.

_ Η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της ανάπτυξης της τοπικής αγοράς εργασίας και της αποτροπής του brain drain

Από την συνεργασία των δύο πλευρών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες με   πολλαπλασιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο της κατάρτισης, της απασχόλησης, της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Στην υπογραφή του Μνημονίου παρέστησαν επίσης ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής κ. Γεώργιος Ιορδανίδης και η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Καθηγήτρια κ. Ανδρονίκη Καταραχιά.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση