Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με την RWE για απολιγνιτοποίηση και ΑΠΕ

4 Min Read

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης αλλά και της ευρύτερης στροφής του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) με την RWE. Η RWE είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στον τομέα των ΑΠΕ. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης αλλά και ανάπτυξης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα και η ανάπτυξη των έργων να γίνει σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές του κάθε μέρους με βάση τη βέλτιστη δομή συνεργασίας και το καταλληλότερο επιχειρηματικό μοντέλο. Μέσω της συνεργασίας τους, τα μέρη στοχεύουν στην ανάπτυξη από κοινού έργων στην Ελλάδα, επιδίωξη η οποία ευθυγραμμίζεται με τους φιλόδοξους στόχους της ΔΕΗ για σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ. Οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας για την σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στην Ελλάδα μέχρι το 2028.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε: «Στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού διεθνώς, η ΔΕΗ και η RWE κινούνται στο ίδιο μονοπάτι και αναγνωρίζουν ως πρόκληση, αλλά παράλληλα και ως ευκαιρία τον δικό τους μετασχηματισμό. Η συμφωνία δίνει τόσο στη ΔΕΗ όσο και στην RWE τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, αλλά και να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ, ο οποίος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τις επόμενες δεκαετίες στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη».
Ο κ. Rolf Martin Schmitz, CEO της RWE, πρόσθεσε: «Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ επιδιώκουμε να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ο ξεκάθαρος στόχος της RWE. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά για τέτοια έργα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να εξετάσουμε από κοινού με τη ΔΕΗ τις πιθανότητες να επωφεληθούμε αμοιβαία».
Σχετικά με την RWE
Με τις τέσσερις θυγατρικές της RWE Renewables, RWE Generation, RWE Power και RWE Supply & Trading και ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 46 GW εγκατεστημένης ισχύος, η νέα RWE παρέχει καθαρή, αξιόπιστη και μελλοντικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την E.ON, η εγκατεστημένη ισχύς της RWE από ανανεώσιμες πηγές θα είναι μεγαλύτερη από 9 GW. Η εταιρεία προτίθεται να αυξήσει περαιτέρω αυτή τη θέση επενδύοντας έως και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως σε αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας.
Επιπλέον, η RWE παράγει ηλεκτρική ενέργεια από λιθάνθρακα, λιγνίτη, πυρηνική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα. Η RWE Supply & Trading συνδέει την RWE και τις αγορές ενέργειας σε όλο τον κόσμο.
Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή μετάβαση, η RWE επενδύει σε καινοτόμα έργα όπως μονάδες αποθήκευσης θερμότητας, παραγωγή και χρήση υδρογόνου ως πηγή ενέργειας και διαδικασίες Power-to-X. Ο Όμιλος απασχολεί συνολικά περίπου 20.000 άτομα παγκοσμίως. Η RWE AG έχει την έδρα της στο Έσσεν της Γερμανίας.

Μοιραστείτε την είδηση