Μονάδα της ΕΜΑΚ αποκτά η Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη

3 Min Read

Μονάδα της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών)  το επόμενο διάστημα θα αποκτήσει η Κοζάνη σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος προέβη στη σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια της άσκησης πολιτικής προστασίας της Δευτέρας. Η ύπαρξη μονάδας της ΕΜΑΚ ήταν ένα αίτημα της περιοχής εδώ και αρκετό καιρό καθώς η Δυτική Μακεδονία ήταν η μοναδική Περιφέρεια, που δεν διέθετε. Όπως φαίνεται, με τις συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας και του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Ηλία Κάτανα και τις πρωτοβουλίες στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας αλλά και με την ίδρυση της Σχολής Πυροσβεστικής στην Πτολεμαίδα,  σε λίγο καιρό θα έχει και η Δυτική Μακεδονία ΕΜΑΚ με έδρα την Κοζάνη. Να σημειώσουμε πως ο κ. Καρυπίδης ανακοίνωσε επίσης πως  την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης από Γ’ Σταθμό σε Α’, ένα αίτημα 20ετίας που σήμερα  υλοποιείται, και αυτό σημαίνει περισσότεροι πυροσβέστες, περισσότεροι αξιωματικοί και με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή.

Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η κάθε Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται στην αρμόδια κατά τόπον Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) της έδρας της και επεμβαίνει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδα- πή για την αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την αποστολή της.

Συνολικά μέχρι σήμερα  έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν οκτώ (8) Ε.Μ.Α.Κ.  με έδρα την Ελευσίνα,  τη Θεσσαλονίκη , το Ηράκλειο , την Κομοτηνή, τα Ιωάννινα, την Πάτρα • , τη Λαμία και τη Λάρισα.  Η 1η Ε.Μ.Α.Κ. με έδρα την Ελευσίνα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 96/1987. H 2η Ε.Μ.Α.Κ. με έδρα τη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 347/1994. Οι 3η, 4η, 5η, 6η, 7η και 8η Ε.Μ.Α.Κ. με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα, ιδρύθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000. Χ

Η αποστολή των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι:

• Η αντιμετώπιση ειδικών πυρκαγιών, όπως διϋλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, χημικών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, μεγάλων κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

• Η αντιμετώπιση πυρκαγιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

• Η παροχή βοηθείας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς καθώς και η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και ο εντοπισμός και διάσωση παγιδευμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

• Η αντιμετώπιση εκτεταμένων καταστροφών από πλημμύρες και άλλες θεομηνίες καθώς και η αντιμετώπιση θαλασσίων, λιμναίων και ποτάμιων ατυχημάτων και οι υποβρύχιες διασώσεις ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο από τα ατυχήματα αυτά.

• Η αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων.

• Η ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μεγάλων δα σικών και αστικών πυρκαγιών.

Μοιραστείτε την είδηση